Dovoljena in protipravna ravnanja poslovodstva v primeru poslovne reorganizacije ob nastanku insolventnosti

Insolventnost terja, da poslovodstvo izvede poslovno reogranizacijo oz. jo lahko zahtevajo lastniki ali upniki. Poslovno reorganizacijo izvede poslovodstvo oz. jo zahtevajo lastniki ali upniki: a) kot obliko odprave nastale ali grozeče insolventnosti ali b) kot način repozicioniranja s ciljem povečanja…