Dovoljena in protipravna ravnanja poslovodstva v primeru poslovne reorganizacije ob nastanku insolventnosti

Insolventnost terja, da poslovodstvo izvede poslovno reogranizacijo oz. jo lahko zahtevajo lastniki ali upniki.

Poslovno reorganizacijo izvede poslovodstvo oz. jo zahtevajo lastniki ali upniki:

  1. a) kot obliko odprave nastale ali grozeče insolventnosti ali
  2. b) kot način repozicioniranja s ciljem povečanja konkurenčnosti poslovanja.

 

Insolventnost in poslovna reorganizacija

V tem prispevku se ukvarjamo z vidikom poslovne reorganizacije, ki se izvaja z namenom odpraviti ali preprečiti insolventnost. Poslovodstvo, ki se odloči zagristi v izziv insolventnega podjetja se namreč znajde med tnalom in nakovalom, saj mora v razmerah izjemne negotovosti odzivno sprejemati konstruktivne odločitve, obenem pa je izpostavljeno odgovornosti, ki izvira iz specifičnih zakonskih zahtev, ki poslovodstvu podjetja dopušča, da izvede le omejen nabor ravnanj.

Preberi celoten članek: Dovoljena in protipravna ravnanja poslovodstva v primeru poslovne reorganizacije ob nastanku insolventnosti.

Foto: Pixabay