Družinsko podjetje kot predmet urejanja na ravni EU

Družinsko podjetje (kljub izpostavljenemu pomanjkanju enotne definicije tega pojma) postaja predmet obravnave in urejanja na ravni EU. V zvezi z vprašanji, ki zadevajo družinska podjetja je bila v letu 2015 oblikovana resolucija, ki jo je obravnaval Evropski parlament (Resolucije evropskega parlamenta o družinskih podjetji v Evropi – 2014/2210(INI). Ta nakazuje smer bodočega urejanja in spodbud, ki bodo vplivale na družinsko podjetništvo v Evropi.

Družinsko podjetje in njegov pomen

Več kot 60 % vseh podjetij v EU predstavljajo družinska podjetja. Ta zaposlujejo 40-50% zaposlenih v zasebnem sektorju, ter 85% novih delovnih mest. Družinska podjetja so in še vedno precej prispevajo h gospodarski rasti v EU.

Preberi celoten članek: Družinsko podjetje kot predmet urejanja na ravni EU