Družinsko podjetje – prodaja podjetja družinskim članom

Prodaja podjetja družinskim članom je ena od oblik s katerim lahko družinsko podjetje načrtuje nasledstvo, s tem ko lastništvo podjetja odplačno prenese na družinske člane. Vsekakor pa taka prodaja podjetja potomcem, sorodnikom ali morda širšim družinskim članom poraja posebne okoliščine, predvsem ko gre za vprašanje financiranja odkupa podjetja.

Glede na to, da gre za prenos lastništva (bodisi da gre za delnice ali poslovni delež v d.o.o.) na osebe, s katerim ima lastnik sorodstvene in čustvene vezi (družinsko podjetje bi bilo tudi vključeno v dedovanje), bo navadno prevzem podjetja financiran drugače, kot bi bil v primeru, da gre za »zunanjega« kupca. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj izvedenk, ki se jih lahko poslužijo družinska podjetja katerih lastniki se odločijo, da ni dedovanje, pač pa prodaja podjetja primeren način vstopa sorodnikov v družinsko podjetje.

Družinsko podjetje omogoča alternativne oblike financiranja odkupa

Ko je družinsko podjetje (delež ali delnice gospodarske družbe) predmet prodaje družinskemu članu so na voljo financiranja odkupa podjetja, ki se jih lastnik sicer ne bi poslužil. Gre za to, da je prodaja podjetja v takem primeru bolj proces kot enkratni dogodek. Lastnik se torej ne odloči »prodam podjetje«, pač pa »prodajam podjetje«.

Preberi celoten članek: Družinsko podjetje – prodaja podjetja družinskim članom

Photo: Unsplash