Insolventnost in načrt finančnega prestrukturiranja

Načrt finančnega prestrukturiranja je obvezen dokument, ki ga pripravi podjetje, pri kateremu je nastopila insolventnost in obenem niso še izpolnjeni vsi pogoji za njegov stečaj. Kot finančno prestrukturiranje štejemo celoto ukrepov usmerjenih v to, da se insolventnost podjetja odpravi.

Insolventnost in poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja

Če je insolventnost ugotovljena (14. člen ZFPPIPP ter glede ugotavljanja insolventnosti 33. člen ZFPPIPP) mora poslovodstvo v enem mesecu po nastanku insolventnosti nadzornemu svetu predložiti poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja (35. člen ZFPPIPP). Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja vsebuje mnenje ali obstaja najmanj 50-odstotna verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti finančno prestrukturiranje družbe, pri čemer obstajajo naslednje možnosti:

  • če je mnenje o možnosti finančnega prestrukturiranja odklonilno mora poslovodstvo predlagati stečaj v treh delovnih dneh;

Preberi celoten članek: Insolventnost in načrt finančnega prestrukturiranja.

Foto: Pixabay