Varstvo potrošnikov pri spletnem nakupu

Datum: 17.10.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Zaradi tehnoloških sprememb, prehoda od industrijske k informacijski družbi, globalizacije ter številnih drugih dejavnikov se je življenjski slog ljudi precej spremenil. Posledica navedenega je tudi razvoj novih usmeritev v gospodarstvu. Zato so razvile sodobne tržne poti, med drugim tudi elektronsko trgovanje s potrošniki.

Varstvo potrošnikov je opredeljeno kot pravice, ki so določene z zakoni, z namenom varovati potrošnike ob nakupovanju izdelkov in storitev. Potrošniki so zaščiteni tako glede kakovosti izdelkov in storitev, kot tudi njihove vrednosti ter z nadzorom nad njihovo proizvodnjo, prodajo in uporabo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Poslovanje po spletu omogoča podjetjem, da veliko lažje zbirajo in analizirajo podatke o potrošniku, kot pri klasičnem poslovanju. Osebne podatke je dovoljeno obdelovati le, če posameznik, na katerega se podatki nanašajo, nedvoumno soglaša s tem. Zbiralec podatkov mora posameznika seznaniti z namenom obdelave podatkov, z identiteto zbiralca, predvsem pa ga mora opozoriti na pravico do popravka teh podatkov.

V primeru kršitev lahko posameznik s tožbo zahteva ugotovitev kršitve, če je kršitev pravic že prenehala, ali pa zahteva sodno varstvo, če kršitev pravic še traja. Če mu je s kršitvijo povzročena tudi škoda, lahko od povzročitelja zahteva odškodnino. V vsakem primeru pa lahko posameznik, ko pride do suma, da je prodajalec osebne podatke zlorabil, to prijavi inšpektoratu za varstvo osebnih podatkov.

PRAVICE PRI NAKUPOVANJU PREKO SPLETA

Najpomembneje pri nakupu preko spleta je, da potrošnik pred dejanskim nakupom natančno prebere splošne pogoje prodaje. Potrošnik se s poznavanjem svojih pravic tudi najlažje zaščiti in pravilno ukrepa v primeru, če pride do zlorabe.

Prodajalec mora potrošniku poslati potrditev o opravljenem nakupu. Potrditev mora vsebovati vse pomembnejše podatke o izdelku in pogodbenih pogojih, skupaj z informacijo o pravici do odstopa od pogodbe. Potrditev mora biti v taki obliki, da omogoča trajno hranjenje in tudi poznejšo uporabo.

Pri nakupu preko spleta lahko potrošnik izdelek izbere le na podlagi njegove fotografije in opisa, ki ga posreduje prodajalec, ne pa tudi na podlagi neposrednega ogleda. Potrošnik lahko zato v 14 dneh po prejemu izdelka odstopi od pogodbe, tudi če z izdelkom ni nič narobe. V istem roku je potrebno prodajalcu izdelek vrniti nepoškodovan. Prodajalec mora potrošniku vrniti ves denar najkasneje v 30 dneh, potrošnika lahko bremeni le za stroške vračila blaga. Prodajalec je ob sklenitvi pogodbe dolžan posameznika obvestiti o pravici do odstopa.

Obstajajo tudi izjeme odstopa od pogodbe pri nekaterih izdelkih kot so npr. izdelki narejeni po meri, periodični tisk, igre na srečo, avdio ali video posnetki ter računalniški programi, če je bil varnostni pečat že pretrgan itd. Pravica odstopa od pogodbe ne velja tudi za določene vrste pogodb kot so npr. pogodba o prodaji hrane in pijače, o finančnih storitvah, o izgradnji in prodaji nepremičnin, pogodbe sklenjene z uporabo prodajnih avtomatov ali sklenjene na dražbi itd.

Če ima izdelek napako, ima potrošnik enake pravice, kot če bi izdelek kupil na običajen način. Potrošnik mora o napaki čim prej pisno obvestiti prodajalca, najkasneje pa v 2 mesecih od takrat, ko je napako opazil. Prodajalec odgovarja za napake 2 leti od nakupa izdelka, če je napaka obstajala že ob prodaji izdelka in je bil o napaki pravočasno obveščen. Prodajalec mora izdelek v razumnem času brezplačno popraviti oz. zamenjati.

Prodajalec mora potrošniku naročeno blago dostaviti v obljubljenem roku. Če podatka o roku dostave ni, pa najpozneje v roku tridesetih dni. Če prodajalec ne more izpolniti svoje obveznosti, ker blaga ni na zalogi, mora o tem takoj obvestiti potrošnika in mu vrniti vsa opravljena plačila.

Če je bila plačilna ali kreditna kartica zlorabljena in če transakcija še ni bila opravljena, ima potrošnik pravico do preklica plačila pri podjetju, ki je registrirano in pristojno za opravljanje transakcije. Če pa je bila transakcija že opravljena, potrošnik lahko zahteva povrnitev denarja od prodajalca.

PRAVNO IN INSTITUCIONALNO VARSTVO POTROŠNIKOV

Pri nas je varstvo potrošnikov zajeto v več predpisih, temeljni akt pa je Zakon o varstvu potrošnikov. Za potrošnika skrbijo tudi potrošniške organizacije in državne institucije, ki so pomemben dejavnik uravnavanja razmerij na trgu in zagotavljanja kvalitete življenja. Obstajajo različna razmerja med vlogo državnih institucij in nevladnih organizacij.

Med vladne institucije sodijo državni organi, kot je sektor za varstvo potrošnikov in druge oblike vladnih organizacij, ministrstva, zbornice, Varuh človekovih pravic, inšpekcijski organi, ki nadzirajo izvajanje predpisov.

Potrošniške organizacije so nevladne, neodvisne in neprofitne organizacije, ki so jih ustanovili potrošniki zaradi varstva svoji pravic. Njihova glavna naloga je delovanje v korist potrošnikov, predvsem s svetovanjem, obveščanjem, izobraževanjem ter zastopanjem potrošnikov tam, kjer so njihovi interesi ogroženi.

 

Mojca Havliček

Svetovalka v podjetju Eudace d.o.o.

 

Viri:

  1. Direktiva o varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri oddaji na daljavo  97/7/ES
  2. Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/2004 z vsemi spremembami)
  3. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007)

 

Varstvo potrošnikov pri spletnem nakupu.pdf