Taja Andrej

 Informacijska varnost, vpeljava sistemov vodenja (ISO standardi) in FSC