Iz knjižnice

Konflikt interesov poslovodstva

V 38.a členu ZGD-1 je urejeno vprašanje kako obravnavati konflikt interesov do katerih prihaja ali bi lahko prišlo pri poslovanju med povezanimi osebami.

V središču

Dobre prakse

Razvoj kadrov in delovno pravo

Nov kompetenčni model

Naš naročnik z rastjo podjetja ni več uspel zagotavljati razvoja zaposlenih skladno s strategijo podjetja. S postavitvijo kompetnečnega modela za ključne zaposlene smo dosegli, da se usposabljanje in razvoj zaposlenih izvajta skladno s strategijo in dolgoročno usmeritvijo podjetja.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.