Iz knjižnice

"Prepovedani" posli med povezanimi osebami (Novela ZFPPIPP-G)

S spremembo, ki jo v stečajni zakon prinaša novela ZFPPIPP-G (ta začne veljati 25.04.2016) se obdobje izpodbojnosti pravnih poslov, ki jih je oseba katera je v osebnem stečaju, podaljšala iz treh na pet let. Predmet izpodbijanja so tako posli z ožje povezanimi fizičnimi osebami kot tudi s povezanimi pravnimi osebami.

V središču

Dobre prakse

Razvoj kadrov in delovno pravo

Nov kompetenčni model

Naš naročnik z rastjo podjetja ni več uspel zagotavljati razvoja zaposlenih skladno s strategijo podjetja. S postavitvijo kompetnečnega modela za ključne zaposlene smo dosegli, da se usposabljanje in razvoj zaposlenih izvajta skladno s strategijo in dolgoročno usmeritvijo podjetja.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.