Iz knjižnice

Nove obveznosti imetnikov delniških nakupnih opcij in terminskih pogodb

Tik pred sprejemom je novela Zakona o prevzemih (ZPre-1G), ki odpravlja nekatere pomanjkljivosti dosedanje prevzemne zakonodaje. Pomembnejša novost na katero morajo biti pozorni imtniki je ta, da Agencijo za trg vrednostnih papirjev (http://www.a-tvp.si/) obveščajo o imetništvu delniških nakupnih opcij in terminskih pogodb.

V središču

Dobre prakse

Razvoj kadrov in delovno pravo

Nov kompetenčni model

Naš naročnik z rastjo podjetja ni več uspel zagotavljati razvoja zaposlenih skladno s strategijo podjetja. S postavitvijo kompetnečnega modela za ključne zaposlene smo dosegli, da se usposabljanje in razvoj zaposlenih izvajta skladno s strategijo in dolgoročno usmeritvijo podjetja.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.