Iz knjižnice

HRM 365 - zunanja kadrovska služba

Zunanja kadrovska služba (HRM 365) predstavlja rešitev za tista podjetja, ki zaposlujejo manjše število zaposlenih. ne zaposlujejo večjega števila zaposlenih, kar ne upravičuje izvajanja storitev z lastno kadrovsko službo. Druga skupina podjetij so tista, ki jim zunanja kadrovska služba lahko doprinese v smislu strokovnosti in sledenja trendom, ki so jim podvržene kadrovske storitve.

V središču

Stečajni zakon - novela ZFPPIPP - G

Dne 25.04.2016 začne veljati novela ZFPPIPP - G. Ta prinaša novosti predvsem na področju osebnih stečajev, kjer postavlja dodatne ovire možnostim izigravanja namena stečajnega postopka.

Dobre prakse

Razvoj kadrov in delovno pravo

Nov kompetenčni model

Naš naročnik z rastjo podjetja ni več uspel zagotavljati razvoja zaposlenih skladno s strategijo podjetja. S postavitvijo kompetnečnega modela za ključne zaposlene smo dosegli, da se usposabljanje in razvoj zaposlenih izvajta skladno s strategijo in dolgoročno usmeritvijo podjetja.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.