Vodenje kadrovskih evidenc

Urejenost kadrovskih evidenc odraža urejenost podjetja, ter zmanjšuje tveganje povezano z delovnopravnimi spori. Ključne kadrovske evidence so:

  • evidenca zaposlenih;
  • evidenca o plačah in drugih prejemkih;
  • evidenca o delovnem času;
  • evidenčni list za vsakega zaposlenega;
  • personalna mapa za vsakega zaposlenega.