Delovno pravo

Kadrovska služba v podjetju ne zagotavljanja le ustrezne dokumentacije v skladu s predpisi s področja delovnega prava, temveč tudi ustrezno sledenje zastavljeni strategiji, rasti in ciljni organiziranosti podjetja z aktivnostmi ustreznega izbora kadra, preverjanja njihove usposobljenosti, razvijanja njihovih potencialov in motiviranjem.

Svojim strankam ponujamo svetovanje na področju kadrovskih aktivnosti, ki so z upravljanjem družb v tesni zvezi. V ta namen poleg priprave notranjih aktov v organizaciji (npr. sistematizacije delovnih mest) ter pogodb o zaposlitvi pokrivamo celoten kadrovski proces od postavitve strateških nastavkov do njene operativne izpeljave:

 • splošni akti delodajalca
 • sistematizacija delovnih mest
 • oblikovanje pogodb o zaposlitvi
 • aktivnosti pred zaposlitvijo novega zaposlenega
 • postavitev kadrovske strategije
 • uvajanje v delo in poskusno delo
 • individualni razvojni načrt (IRN) – načrt osebnega in poklicnega razvoja
 • merjenje delovne uspešnosti in nagrajevanje posameznikov
 • aktivnosti v času trajanja delovnega razmerja
 • disciplinski postopki
 • analiza kadrovskega potenciala in kompetenc zaposlenih
 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • vodenje kadrovskih evidenc

Stopite v stik z nami

  Potrebujete nasvet, imate vprašanje ali želite z nami sodelovati? Pošljite nam sporočilo.