Iso standardi

ISO standardi so certifikati, z mednarodno veljavo, ki dokazujejo urejenost posameznega podjetja po določenem sistemu vodenja, nosilcu pripisujejo dodano vrednost ter zvišuje ugled podjetja. Obenem pa od njega zahtevajo, da organizira procese skladno z zakonodajo države, v kateri deluje.

Nabor storitev, ki jih naša strokovna svetovalna ekipa izvaja se odraža v vpeljavi in vzdrževanju naslednjih sistemov vodenja: 

Iso standardi

ISO 9001

ISO 9001 je standard za vodenje kakovosti, primeren za podjetja vseh vrst. Temelji na nenehnem izboljševanju procesov in večanju zadovoljstva uporabnikov storitev oziroma izdelkov podjetja.

ISO 13485: 2016

Omenjeni certifikat določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, pri katerem mora organizacija dokazati svojo sposobnost zagotavljanja skladnih medicinskih pripomočkov in povezanih storitev, ki dosledno izpolnjujejo zahteve strank in veljavne regulativne zahteve.

ISO 14001

ISO 14001 je sistem za ravnanje z okoljem. Zagotavlja praktična orodja za podjetja in organizacije, ki želijo opredeliti in nadzorovati njihov vpliv na okolje. Cilj standarda je ohranjati okolje ter s tem zagotavljati primerne življenjske pogoje za nadaljnje generacije.

IATF 16949

IATF 16949 je nadgradnja sistema ISO 9001, s katerim lahko dokažete kakovost vaših izdelkov. Gre za tehnični predpis, ki je nastal kot združena zbirka zahtev, ki so jih zapisali večji proizvajalci avtomobilov.

ISO 22000

Pri tem certifikatu gre za sistem vodenja varnosti živil, ki je mednarodno poznan in uveljavljen. Certificiranje po ISO 22000 je namenjeno podjetjem v celotni živilski verigi (t.i. »od njive do vilic«):  podjetja, ki delujejo v procesu pridelave, proizvodnje, predelave, skladiščenja, distribucije živil, podjetjem, ki delujejo na področju proizvodnje, skladiščenja in distribucije krme, pa tudi proizvajalcem čistil, strojne opreme, embalažnih materialov in drugih predmetov, ki pridejo v stik z živili. Z izpolnjevanjem zahtev standarda ISO 22000 je omogočena tudi skladnost z zahtevami zakonodaje na področju varnosti živil.

ISO 27011

ISO 27001 je sistem, ki pomaga organizacijam upravljati informacijsko varnost. Vključuje pa navodila in postopke za vzpostavitev, izvajanje, delovanje, spremljanje, vzdrževanje in izboljšanje sistema upravljanja informacijske varnosti.

ISO 45001

ISO 45001 je sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, ki je današnjem času ključnega pomena za zadovoljstvo, dobro počutje in seveda zdravje zaposlenih v vsakem podjetju. Telesna in duševna uravnovešenost zaposlenih je namreč še kako pomembna za doseganje večje učinkovitosti in produktivnosti podjetja.

ISO 50001

ISO 50001 je sistem za ravnanje z energijo. Vsebuje skupek navodili in zahtev za izboljšanje energetske učinkovitosti organizacije, s katerimi pripomorete k zmanjšanju stroškov za energijo, vpeljevanju uporabe alternativnih energetskih rešitev ter stabilizacijo energijsko oskrbovalne sheme.

Ostali standardi

GMP in GMP+

Certifikat sistema vodenja GMP+ vam omogoča, da dokažete vašo zavezo kakovosti in zadovoljstvu vaših odjemalcev, obenem pa tudi nenehno izboljšuje podobo vašega podjetja ali organizacije ter integrira realnost spreminjajočega se sveta.

FSC

FSC je sistem za upravljanje z gozdovi in lesom, ki temelji na končnem potrošniku, kateremu zagotavlja sledljivost izvora lesa od skozi postopka predelave do končnega izdelka. S tem certifikat kupcu zagotavlja, da je bil osnovni material pridobljen na način trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja.

PEFC

PEFC je sistem za upravljanje z gozdovi in lesom, ki temelji na končnem potrošniku, kateremu zagotavlja sledljivost izvora lesa od skozi postopka predelave do končnega izdelka. S tem certifikat kupcu zagotavlja, da je bil osnovni material pridobljen na način trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja.

HACCP

HACCP je preventivni sistem, ki vodi v zagotovitev varne hrane in sicer ob njeni pridelavi, proizvodnji, pripravi, transportu. Upošteva obvladovanje tveganja v celotnem procesu od pridelave do končnega izdelka.

BRC

BRC (British Retail Consortium) je globalni standard za varno hrano in tudi druge predmete splošne rabe (npr. higienske pripomočke, embalažo ipd.). Leta 1998 ga je uvedlo britansko trgovinsko združenje, z namenom določitve odgovornosti za zagotavljanje varnih živil. Standard opredeljuje, da so za varne izdelke odgovorni tako proizvajalec kot tudi lastniki blagovne znamke (npr. trgovska hiša). S certifikacijo po standardu BRC proizvajalci vzpostavijo trden okvir za proizvodnjo varnih in tudi kakovostnih živil in drugih izdelkov .

IFS

IFS (International Featured Standards) standardi so mednarodno uveljavljeni, predvsem vzpostavljeni pri nemških, italijanskih in francoskih trgovskih verigah. Najbolj znan je standard IFS Food, ki je namenjen podjetjem, ki so vpleteni v proizvodnjo živil. IFS vključuje zahtevo po vzpostavitvi HACCP sistema ter uveljavlja pravila dobre proizvodne prakse, ki se odražajo tako v poslovanju kot tudi v higienskih pravilih, sledljivosti, ustreznem označevanju in zaščiti živil.   

FSSC

FSSC (Food Safety System Certification) oz. FSSC 22000 je eden od sistemov zagotavljanja varnosti hrane, ki ima nekoliko ožji obseg v primerjavi z ISO 22000. Priznava ga združenje GFSI (Global Food Safety Iniciative) in zahteva vzpostavitev ISO 22000 z dodatnimi zahtevami oz. t.i. FSSC shemi. Po vzpostavitvi sistema je dosežen najvišja raven zagotavljanja varnosti. Standard najpogosteje uporabljajo podjetja, ki predelujejo oz. izdelujejo živila ter embalažo, ki pride v stik z živili.

Vzdrževanje sistemov vodenja

Sistem vodenja je živa struktura, ki ga je potrebno nenehno vzdrževati in izpopolnjevati, da doseže željene učinke. Če želite, da vaš sistem resnično živi, pa nimate dovolj potrebnih sredstev za to, lahko vaš sistem vodenja vzdržujemo mi (ali pa za vas le spremljamo zakonodajo na določenem področju).  

Seminar za notranje presojevalce

Izvajamo seminarje za notranje presojevalce, ki so prilagojeni ISO standardu v podjetju. Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega dela.    

Več informacij o certifikatih ISO in naših storitvah lahko preverite tudi na spletni strani: http://www.iso-standard.si/

Stopite v stik z nami

    Potrebujete nasvet, imate vprašanje ali želite z nami sodelovati? Pošljite nam sporočilo.