Iz knjižnice

Javna naročila po ZJN 3

Državni zbor Republike Slovenije je 18. novembra 2015, sprejel nov Zakon o javnem naročanju 3 (ZJN-3), ki določa pravila po katerih se izvajajo javna naročila. Začetek veljavnosti novega zakona je postavljen na 1. april 2016. Temelj novo sprejetega ZJN-3, je implementacija dveh Evropskih direktiv, Direktive 2014/24/EU in Direktive 2014/25/EU. Glavna vodila za sprejemanje novega zakona so bila izboljšanje področja javnega naročanja v smislu večje transparentnosti, hitrejših in poenostavljenih postopkov ter njihove večje učinkovitosti. ZJN-3 prinaša novosti tako za naročnike, kot tudi za ponudnike javnih naročil. 

V središču

Stečajni zakon - novela ZFPPIPP - G

Dne 25.04.2016 začne veljati novela ZFPPIPP - G. Ta prinaša novosti predvsem na področju osebnih stečajev, kjer postavlja dodatne ovire možnostim izigravanja namena stečajnega postopka.

Dobre prakse

Razvoj kadrov in delovno pravo

Nov kompetenčni model

Naš naročnik z rastjo podjetja ni več uspel zagotavljati razvoja zaposlenih skladno s strategijo podjetja. S postavitvijo kompetnečnega modela za ključne zaposlene smo dosegli, da se usposabljanje in razvoj zaposlenih izvajta skladno s strategijo in dolgoročno usmeritvijo podjetja.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.