Iz knjižnice

Pravni prenos podjetja in sistemizacija delovnih mest

Pravni prenos podjetja ali njenega dela vključuje tudi primere združitev (tudi pripojitev družbe) in delitev (tudi oddelitev in izčlenitev). Osnovna predpostavka v primeru, ko je pravni prenos podjetja izveden je, da pravice in obveznosti delavcev, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi (enako kot to velja za pravice in obveznosti, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe, ki je veljala za prenosnika) preidejo na prevzemno družbo.

V središču

Dobre prakse

Razvoj kadrov in delovno pravo

Nov kompetenčni model

Naš naročnik z rastjo podjetja ni več uspel zagotavljati razvoja zaposlenih skladno s strategijo podjetja. S postavitvijo kompetnečnega modela za ključne zaposlene smo dosegli, da se usposabljanje in razvoj zaposlenih izvajta skladno s strategijo in dolgoročno usmeritvijo podjetja.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.