Iz knjižnice

Pripojitev družbe

Pripojitev družbe se običajno izvede tedaj, ko gre za družbe, ki so vključene v koncern. Pripojitev podjetja zato označujemo tudi kot koncernska združitev. Poleg te poznamo tudi koncentracijsko združitev o kateri govorimo takrat, ko se pripojitev družbe izvede na način, da se prevzeta družba pripoji k drugi družbi s katero ni kapitalsko povezana.

V središču

Dobre prakse

Razvoj kadrov in delovno pravo

Nov kompetenčni model

Naš naročnik z rastjo podjetja ni več uspel zagotavljati razvoja zaposlenih skladno s strategijo podjetja. S postavitvijo kompetnečnega modela za ključne zaposlene smo dosegli, da se usposabljanje in razvoj zaposlenih izvajta skladno s strategijo in dolgoročno usmeritvijo podjetja.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.