Iz knjižnice

Načrt finančnega prestrukturiranja - vsebina

Načrt finančnega prestrukturiranja je dolžno pripraviti insolventno podjetje pri katerem še niso izpolnjeni pogoji za začetek stečaja. Finančno prestrukturiranje predstavlja ravnanja družbe usmerjena v to, da se odpravi insolventnost. Kriteriji kdaj je podjetje insolventno so podani v 14. členu ZFPPIPP.

V središču

Dobre prakse

Razvoj kadrov in delovno pravo

Nov kompetenčni model

Naš naročnik z rastjo podjetja ni več uspel zagotavljati razvoja zaposlenih skladno s strategijo podjetja. S postavitvijo kompetnečnega modela za ključne zaposlene smo dosegli, da se usposabljanje in razvoj zaposlenih izvajta skladno s strategijo in dolgoročno usmeritvijo podjetja.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.