Iz knjižnice

Načrt finančnega prestrukturiranja - vsebina

Načrt finančnega prestrukturiranja je dolžno pripraviti insolventno podjetje pri katerem še niso izpolnjeni pogoji za začetek stečaja. Finančno prestrukturiranje predstavlja ravnanja družbe usmerjena v to, da se odpravi insolventnost. Kriteriji kdaj je podjetje insolventno so podani v 14. členu ZFPPIPP.

V središču

K sodelovanju vabimo novo pomoč

 Zaradi povečanega obsega dela k sodelovanju vabimo novo pomoč. Veseli bomo vaše prijave.  

Dobre prakse

ISO standardi

Optimizacija poslovnega procesa

Podjetje je imelo problem pri reševanju reklamacij in tako neuspešno reševalo le-te do kupcev, prav tako jih je bremenil strošek nekakovostnih proizvodov. Po uspešni optimizacija procesa reševanje reklamacij v organizaciji je bilo uspešno rešenih 100% reklamacij v pričakovanem roku do kupcev, prav tako so se občutno znižali stroški reklamacij, kar je posledica analize vzrokov nastalih reklamacij in odprava le-teh.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.