Iz knjižnice

Pravni prenos podjetja in sistemizacija delovnih mest

Pravni prenos podjetja ali njenega dela vključuje tudi primere združitev (tudi pripojitev družbe) in delitev (tudi oddelitev in izčlenitev). Osnovna predpostavka v primeru, ko je pravni prenos podjetja izveden je, da pravice in obveznosti delavcev, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi (enako kot to velja za pravice in obveznosti, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe, ki je veljala za prenosnika) preidejo na prevzemno družbo.

V središču

Dobre prakse

ISO standardi

Optimizacija poslovnega procesa

Podjetje je imelo problem pri reševanju reklamacij in tako neuspešno reševalo le-te do kupcev, prav tako jih je bremenil strošek nekakovostnih proizvodov. Po uspešni optimizacija procesa reševanje reklamacij v organizaciji je bilo uspešno rešenih 100% reklamacij v pričakovanem roku do kupcev, prav tako so se občutno znižali stroški reklamacij, kar je posledica analize vzrokov nastalih reklamacij in odprava le-teh.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.