Iz knjižnice

Pripojitev družbe

Pripojitev družbe se običajno izvede tedaj, ko gre za družbe, ki so vključene v koncern. Pripojitev podjetja zato označujemo tudi kot koncernska združitev. Poleg te poznamo tudi koncentracijsko združitev o kateri govorimo takrat, ko se pripojitev družbe izvede na način, da se prevzeta družba pripoji k drugi družbi s katero ni kapitalsko povezana.

V središču

... VSE DOBRO V LETU 2019

     

Dobre prakse

ISO standardi

Optimizacija poslovnega procesa

Podjetje je imelo problem pri reševanju reklamacij in tako neuspešno reševalo le-te do kupcev, prav tako jih je bremenil strošek nekakovostnih proizvodov. Po uspešni optimizacija procesa reševanje reklamacij v organizaciji je bilo uspešno rešenih 100% reklamacij v pričakovanem roku do kupcev, prav tako so se občutno znižali stroški reklamacij, kar je posledica analize vzrokov nastalih reklamacij in odprava le-teh.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.