Informacijska varnost

Informacija je izjemno dragocena dobrina, ki lahko vašemu zasebnemu in poslovnemu življenju prinese ali napredek ali pogubo. Zato je informacijska varnost ena izmed prioritet vseh podjetij.

Kaj pridobite, s tem, ko poskrbite za informacijsko varnost v podjetju?

  • prepoznate možna tveganja (analiza tveganj in ocena tveganj) in se jim izognete;
  • prihranite visoke stroške zaradi izgube ali zlorabe podatkov, prekinitve poslovanja, glob informacijskega pooblaščenca, itd.;
  • vpeljava ISO 27001 standarda, ki omogoča celovit pregled varovanja informacij pri poslovanju podjetja ter vam prinese tudi višji poslovni ugled na trgu;
  • poskrbite za varstvo zaupnih podatkov podjetja in varstvo osebnih podatkov zaposlenih;
  • pridobite pregled nad različnimi podatki v podjetju in nadzor nad dostopom do podatkov;
  • nadzor zaposlenih izvajate učinkovito in v skladu z zakonodajo;
  • varnostno ozaveščanje zaposlenih prinese vašemu podjetju večjo varnost in stabilnost.

Ureditev informacijske varnosti v podjetju

Informacijska varnost oz. sistem upravljanja varnosti informacij v podjetju predstavlja skupek pravil in dejanj, ki jih mora podjetje opraviti in zagotoviti. S tem se zagotavlja ustrezna zaupnost, celovitost in razpoložljivost podatkov. Pomagamo vam pri pripravi ustrezne dokumentacije (pravilnikov, obrazcev, politik…) in postavitve sistema upravljanja varnosti informacij, ki je v skladu s kontekstom podjetja.

Varstvo osebnih podatkov v podjetju

Ureditev ustreznega varstva osebnih podatkov v podjetju je od uveljavitve Uredbe o varstvu podatkov ali bolj znane kot GDPR, obveznost vsakega podjetja, ki obdeluje osebne podatke. Pri urejanju varstva osebnih podatkov v podjetju moramo vedno upoštevati velikost podjetja, obseg in vrste osebnih podatkov, ki jih podjetje obdeluje ter lokacije hrambe in pošiljanja osebnih podatkov. Vašemu podjetju pomagamo z ustrezno prilagoditvijo delovanja podjetja na pravila varstva osebnih podatkov.

Varnostno ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih

Zaposleni predstavljajo največje tveganje za varnost zaupnih podatkov v podjetju. Nepazljivost in neinformiranost zaposlenih sta pogosto med razlogi za vdore v informacijski sistem podjetja, okužbo z zlonamerno programsko opremo in uhajanje občutljivih zaupnih informacij. Izguba podatkov in neugodna razkritja občutljivih informacij pa prineseta podjetju velike stroške, izgubo ugleda in izgubo tržnega deleža. Zato je varnostno ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih prva linija obrambe vašega podjetja. Mi vam lahko pri tem pomagamo z izvedbo podjetju prilagojenih treningov ozaveščanja in usposabljanja zaposlenih tako za vodilne delavce kot posamezne segmente zaposlenih.

Nadzor zaposlenih in varovanje zasebnosti v podjetju

Podjetja velikokrat ocenijo, da želijo iz različnih razlogov uvesti nadzor zaposlenih. Ključnega pomena je, da se to stori na način, ki ne posega v zasebnost zaposlenih nič bolj, kot je to nujno potrebno in dopustno z vidika zakonodaje.    

Stopite v stik z nami

    Potrebujete nasvet, imate vprašanje ali želite z nami sodelovati? Pošljite nam sporočilo.