Oznaka CE

Oznaka CE je glavni kazalec skladnosti izdelka in potrjuje, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve glede varnosti potrošnikov, zdravja, varovanja okolja, kot jih določa zakonodaja Evropske unije. Z označevanjem izdelkov v skladu z zakonodajo se varuje javni interes z zahtevami po varnih izdelkih, saj se s pomočjo zakonodajnih mehanizmov podpira in omogoča prost pretok blaga znotraj EU.

Kateri izdelki potrebujejo oznako CE?

Večina tehničnih izdelkov, ki se prodajajo na enotnem gospodarskem prostoru Evropske unije, mora nositi oznako CE, ki označuje skladnost izdelka z Evropsko zakonodajo na področju varnosti proizvodov, zdravja in varovanja okolja ter premoženja.

Kaj je oznaka CE?

Oznaka CE je kratica besedne zveze francoskega izvora (Conformité Européene) in v prevodu pomeni Evropska skladnost. Obstaja vrsta sektorskih direktiv in veliko število harmoniziranih standardov, ki določajo način in učinkovitost delovanja, obliko, varnost izdelkov in še kaj.

Kdo preverja CE skladnost?

CE skladnost preverjajo organi nadzora. V primeru zlorabe oznake ali namestitve znaka brez ustrezne podlage lahko potrošniki o tem obvestijo državni organ, ki je pristojen za določen izdelek (Tržni inšpektorat RS, Zdravstveni inšpektorat RS, …). Vse izdelke, ki se uvozijo v EU iz drugih držav, pa lahko pri vstopu v državo pregledajo carinski organi.

Kdo in kako lahko pridobi CE znak?

S CE oznako se morajo opremiti številni izdelki, ki se pojavljajo na prodajnih policah, pa tud industrijski izdelki za uporabo v delovnih okoljih, objektih, ipd. Oznako CE ali bolje rečeno zakonsko določene postopke in s tem povezano dokumentacijo morajo izvesti vsi proizvajalci, ki svoje izdelke prodajajo na ozemlju EU ali pa ekonomski operatorji, ki izdelke prvi plasirajo na trg.

Kako vam lahko pomagamo? 

Pomagamo vam pripraviti potrebno dokumentacijo zanjo ter vas vodimo skozi postopek njene pridobitve.

Proizvajalci, uvozniki in distributerji so odgovorni za trženje varnih proizvodov, ki so skladni z zakonodajo. Za pridobitev oznake CE je potrebno izvesti sledeče korake:

  • ugotoviti, katera direktiva in usklajeni standardi veljajo za izdelek
  • preveriti posebne zahteve za izdelek
  • ugotoviti potrebne neodvisne ocene skladnosti priglašenega organa
  • testirati izdelek in preveriti skladnost z zakonodajo EU
  • izdelati tehnično dokumentacijo
  • pritrditev oznake CE na izdelek in izjava ES o skladnosti

Stopite v stik z nami

    Potrebujete nasvet, imate vprašanje ali želite z nami sodelovati? Pošljite nam sporočilo.