Aktivnosti v času trajanja delovnega razmerja

Obveznosti delodajalca, ki jih mora izpolnjevati v času trajanja delovnega razmerja obsegajo:

  • izračun letnega dopusta;
  • obvestilo o letnem dopustu/o sorazmernem delu letnega dopusta;
  • obrazec/dovolilnica za izrabo letnega dopusta oz. drugo odsotnost;
  • odredba nadurnega dela;
  • soglasje za dopolnilno delo;
  • aneksi k pogodbam o zaposlitvi;
  • pogodbe o izobraževanju;
  • prijava sprememb podatkov na ZZZS (obrazec M-3).