Tadej Jontez

Vzpostavitev in vzdrževanje sistemov vodenja (ISO standardi) ter FSC in PEFC  

Po študiju iz Upravnih poslov, je Tadej Jontez začel leta 1998 svojo kariero v mednarodnem koncernu Philip Morris International. Od samega začetka je gradil svojo prepoznavnost na področju trženja blaga, trženjskih storitev in upravljanja blagovnih znamk. Vseskozi svoje poslovne obveznosti dopolnjuje z izobraževalnimi in svetovalnimi nalogami na različnih področjih. Tako je v vmesnem obdobju doštudiral na Fakulteti za družbene vede, komunikološke smeri. Svojo prakso iz poslovnega sveta v zadnjih nekaj letih intenzivno izrablja za svetovanje podjetjem in ustanovam na področju vzpostavitve in graditve sistemov vodenja.

Je avtor člankov s področja uvajanja nenehnih izboljšav, podjetništva, sistemov vodenja in strateškega poslovanja in razvoja podjetij.