Andrej Zupan

Vpeljava sistemov vodenja (ISO standardi) ter FSC.