Insolvenčni postopki

V podjetju združujemo strokovna znanja ter izkušnje iz svetovanja subjektom z znaki insolventnosti. Naši naročniki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter posamezniki.

Pri svojem delovanju posvečamo skrb interesom vseh deležnikov, ki so prizadeti zaradi nastanka insolventnosti in sicer upnikov, zaposlenih, lastnikov družb, vodstev, dolžnikov in ostalim.

Pravne storitve

 • preprečevanje odškodninske in kazenske odgovornost članov organov vodenja ali nadzora zaradi nastanka insolventnost
 • pomoč pri prijavi in uveljavljanju terjatev ob nastanku insolventnosti
 • priprava in pomoč pri izvedbi prostovoljne in prisilne poravnave
 • priprava predloga za začetek stečajnega postopka
 • urejanje delovnopravnih razmerij ob nastanku insolventnosti
 • vzpostavitev mehanizmov zavarovanja za primer insolventnosti poslovnih partnerjev

Področje finance in računovodstva

 • postavitev mehanizmov za obvladovanja tveganj in zagotavljanje kapitalske ustreznosti
 • izdelava načrta finančnega prestrukturiranja
 • priprava poročil o ukrepih finančnega prestrukturiranja
 • priprava finančnih in računovodskih izkazov v postopkih zaradi insolventnosti
 • davčni vidiki nastanka insolventnosti (DDV in DDPO)

Stopite v stik z nami

  Potrebujete nasvet, imate vprašanje ali želite z nami sodelovati? Pošljite nam sporočilo.