Javno naročanje

Nudimo pripravo javnih razpisov v postopkih javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in upravljanja s stvarnim premoženjem občine, predvsem na področju telekomunikacij.

Javno naročanje

Javna naročila predstavljajo zakonsko predpisan postopek nabave blaga, storitev in gradenj s strani subjektov javnega naročanja (javnih naročnikov), ki slednjim določa pravila, omejitve in vsebino naročila. V postopku izvedbe sodelujemo z naročniki ali ponudniki v fazi priprave javnega naročila, oddaje javnega naročila ter v fazi, ki sledi odločitvi naročnika o izbiri ponudnika.  

Javno zasebna partnerstva

Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. V zvezi s pripravo in izvedbo tovrstnih partnerstev nudimo svetovalne storitve pri izvedbi naslednjih postopkov: 

 • ugotovitev javnega interesa
 • priprava investicijskega elaborata v skladu s pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe po modelu JZP (Ur.l. RS, št. 32/2007)
 • zvedba predhodnega postopka
 • priprava akta o javno zasebnem partnerstvu
 • priprava in objava javnega razpisa in razpisne dokumentacije

Telekomunikacije in kabelska kanalizacija občine – oddaja stvarnega premoženja

V primeru upravljanja stvarnega premoženja občine v prvi fazi opredelimo nastalo težavo, nato pa pripravimo celoten postopek oddaje nezasedene infrastrukture (kanalizacija idr.) v najem, kar vključuje pripravo pogojev najema, ki so prilagojeni topologiji omrežja v občini in pripravo razpisne dokumentacije (upoštevan vidik telekomunikacije in koristi za občino).

Občina, ki se s povpraševanjem oz. pozivi operaterjev še ne srečuje, mora postopek oddaje izvesti pred nastankom takega povpraševanja, da bi s tem dosegla ali povečala možnosti zgoraj navedenih koristi.

Javno naročanje in JZP

Nudimo pripravo javnih razpisov v postopkih javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in upravljanja s stvarnim premoženjem občine, predvsem na področju telekomunikacij.

Javno naročanje

Javna naročila predstavljajo zakonsko predpisan postopek nabave blaga, storitev in gradenj s strani subjektov javnega naročanja (javnih naročnikov), ki slednjim določa pravila, omejitve in vsebino naročila. V postopku izvedbe sodelujemo z naročniki ali ponudniki v fazi priprave javnega naročila, oddaje javnega naročila ter v fazi, ki sledi odločitvi naročnika o izbiri ponudnika.  

Javno zasebna partnerstva

Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. V zvezi s pripravo in izvedbo tovrstnih partnerstev nudimo svetovalne storitve pri izvedbi naslednjih postopkov: 

 • ugotovitev javnega interesa
 • priprava investicijskega elaborata v skladu s pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe po modelu JZP (Ur.l. RS, št. 32/2007)
 • zvedba predhodnega postopka
 • priprava akta o javno zasebnem partnerstvu
 • priprava in objava javnega razpisa in razpisne dokumentacije

Telekomunikacije in kabelska kanalizacija občine – oddaja stvarnega premoženja

V primeru upravljanja stvarnega premoženja občine v prvi fazi opredelimo nastalo težavo, nato pa pripravimo celoten postopek oddaje nezasedene infrastrukture (kanalizacija idr.) v najem, kar vključuje pripravo pogojev najema, ki so prilagojeni topologiji omrežja v občini in pripravo razpisne dokumentacije (upoštevan vidik telekomunikacije in koristi za občino).

Občina, ki se s povpraševanjem oz. pozivi operaterjev še ne srečuje, mora postopek oddaje izvesti pred nastankom takega povpraševanja, da bi s tem dosegla ali povečala možnosti zgoraj navedenih koristi.

Stopite v stik z nami

  Potrebujete nasvet, imate vprašanje ali želite z nami sodelovati? Pošljite nam sporočilo.