Pravna podpora investicijam

Krize so sestavni del poslovanja, a da se prepreči škoda, ki lahko negativno vpliva na ugled in delovanje podjetja, se je nanje potrebno hitro odzvati in jih z ustreznimi ukrepi obvladati. Pri tem vam lahko priskočimo na pomoč tako s svetovanjem kot tudi z naslednjimi storitvami:

  • priprava in implementacija strategije družbe,
  • priprava sanacijskega programa družbe,
  • spremljanje izvajanja sanacijskega programa družbe,
  • svetovanje upnikom v prisilni poravnavi in stečaju,
  • »interim« krizni management.

Stopite v stik z nami

    Potrebujete nasvet, imate vprašanje ali želite z nami sodelovati? Pošljite nam sporočilo.