Postavitev kadrovske strategije

Kadrovska strategija je sestavni del poslovnih strategij, ki temeljijo na nenehnem ugotavljanu sprememb in izvajanju vseh aktivosti s področja kadrovske funkcije v skladu s poslovno strategijo podjetja. Postavitev kadrovkse strategije zajema:

  • oblikovanje kadrovske strategije podjetja na osnovi poslovne strategije podjetja;
  • opredelitev in določitev temeljnih vrednot podjetja;
  • opredelitev in določitev kompetenčnih profilov podjetja.