Analiza kadrovskega potenciala in kompetenc zaposlenih

Za analizo kadrovskih potencialov in kompetenc zaposlenih poiščete možnosti za izboljšave in je sodobna zasnova za upravljanje delovne uspešnosti zaposlenih. Zaposlenim omogoča, boljše razumevanje, kaj se od njih pričakuje in kako to uresničijo. Ocena kadrovskega potenciala in kompetenc zaposlenih temelji na pristopih:

  • 360 stopinjska analiza povratne informacije;
  • behavioralni intervjuji;
  • analiza organizacijske klime in zavzetosti zaposlenih.