Individualni razvojni načrt (IRN) – načrt osebnega in poklicnega razvoja

Usmerjeno delo z zaposlenimi upošteva tako potrebe delavca kot tudi potrebe organizacije. Samo individualiziran načrt razvoja zaposlenega lahko pripelje do želenega rezultata. V zvezi s tem mora delodajalec pripraviti za posameznega zaposlenega:

  • izobraževalni načrt;
  • karierni načrt.