Disciplinski postopki

Za pravilno obravnavo lažjih nepravilnosti v zvezi z delom, ki nimajo za posledico prenehanja delovnega razmerja je potrebno pravilno izpeljati postopke:

  • z opominom na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti;
  • z opozorilom na kršitve obveznosti iz delovnega razmerja.