Strateško načrtovanje

Strateško načrtovanje je za družinska podjetja nujno. Delujemo na področju prenosa dobrih praks in metod reševanja konfliktov v družinskih podjetjih na področjih medosebnih odnosov, upravljanja podjetja in pravne organiziranosti (priprava družinske ustave, dedovanje, prenos podjetja na potomce,…).   

Družinskim podjetjem pomagamo na različne načine in sicer, tako da:

  1. Izdelamo profil družinskega podjetja.
  2. Opredelimo pravna, upravljavska in organizacijska tveganja v družinskem podjetju.
  3. Izdelalamo akcijski načrta z naborom ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti tveganjem.