Javni sektor

V javnem sektorju se opravljajo javne funkcije, uresničujejo javni interesi in zadovoljujejo javne potrebe prek javne uprave, državne uprave, lokalne samouprave ter gospodarskih javnih služb. Komponenta javnosti daje javnemu sektorju moč in avtoriteto, kar terja še večjo pozornost ter postopkovno pravilnost delovanja. Temeljno načelo delovanja javnega sektorja je zagotavljanje dostopa do storitev javnega sektorja vsem deležnikom pod enakimi pogoji.

Subjektom javnega sektorja na lokalni in državni ravni nudimo storitve iz naslednjih področij:

  • javno naročanje in javno zasebna partnerstva,
  • upravljanje s komunalno infrastrukturo,
  • organizacija delovanja gospodarskih javnih služb,
  • uvajanje sistemov vodenja - ISO standardi.