Pravno področje

Preprečevanje odškodninske in kazenske odgovornost članov organov vodenja ali nadzora zaradi nastanka insolventnosti; Pomoč pri prijavi in uveljavljanju terjatev ob nastanku insolventnosti; Priprava in pomoč pri izvedbi prostovoljne in prisilne poravnave; Priprava predloga za začetek stečajnega postopka; Urejanje delovnopravnih razmerij ob nastanku insolventnosti; Vzpostavitev mehanizmov zavarovanja za primer insolventnosti poslovnih partnerjev.