POLITIKA ZASEBNOSTI

Spoštovani uporabnik,

V družbah Eudace d.o.o. in Energos d.o.o. se zavedamo pomena in pomembnosti varstva osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo in upravljamo.

Ta politika zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov v družbah EUDACE d.o.o. in Energos d.o.o., ki kot skupna upravljavca skupaj določata namene in načine obdelave osebnih podatkov v skupnih evidencah dejavnosti obdelave osebnih podatkov ter seznanja stranke družb in obiskovalce spletnih strani družb z nameni obdelave, vrstami osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pravicami, ki jih zagotavljamo in temelji obdelave osebnih podatkov.

Družbi Eudace d.o.o. in Energos d.o.o. izvajata obdelavo osebnih podatkov v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in nacionalnih zakonodaj.

Da bi vam zagotovili ustrezno uporabniško izkušnjo, bomo od vas zahtevali določene osebne podatke. Vedno bomo zahtevali le tiste osebne podatke, ki jih nujno potrebujemo, da z vami lahko sodelujemo. Zavezani smo k zakoniti in pošteni obdelavi osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato jih ne bomo nikakor uporabljali za druge namene, ki niso skladni z nameni obdelave, za katere so bili zbrani.

Upravljavca osebnih podatkov

Kontaktni podatki o upravljavcu osebnih podatkov Eudace d.o.o.

Polni naziv UpravljavcaEUDACE, družba za svetovanje in razvoj projektov, d.o.o.
sedežDunajska 159, 1000 Ljubljana
davčna številkaSI 11420421
matična številka3503631000
elektronski naslovinfo@eudace.eu
Telefonska številka+386 (0) 599 42 160

Kontaktni podatki o upravljavcu osebnih podatkov Eudace d.o.o.

Polni naziv UpravljavcaENERGOS, poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o.
sedežDunajska 159, 1000 Ljubljana
davčna številkaSI 23242086
matična številka3508030000
elektronski naslovinfo@ecg.si
Telefonska številka+386 41 233 390

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavca ne obdelujeta osebnih podatkov v količini in na način, da bi bilo v skladu z zakonodajo potrebno imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Osebni podatki

Osebni podatki so katere koli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, EMŠO številka, podatki o lokaciji, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Upravljavca za točno in v naprej določene namene obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek
 • elektronska pošta
 • telefonska številka

Zakonite podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke družbi obdelujeta le:

 • na podlagi vaše izrecne privolitve. (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo. (točka b 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu). (točka c 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • kadar obstaja za zbiranje vaših osebnih podatkov zakoniti interes družbe Eudace d.o.o., razen kadar nad interesom družbe prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR)

Obdelava osebnih podatkov v skladu z zahtevami zakonov ali zaradi sklenitve in izvajanja pogodbe

Upravljavca obdelujeta osebne podatke zaradi sklenitve in izvajanja pogodb ali na podlagi zahtev, ki nam jih nalaga veljavna zakonodaja, v naslednje namene:

NAMENOSEBNI PODATKI IN ROK HRAMBEOPIS
    Sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanjuIme in priimek, naslov   Rok hrambe: podatke na pogodbi o bomo v skladu z zakonsko podlago hranili še 20 let po poteku leta na katerega se pogodbe nanašajo.Vaše podatke bomo obdelovali zaradi sklenitve in izpolnitve pogodbe o poslovnem sodelovanju.
    Izdaja računov za opravljeno storitevIme in priimek, naslov, elektronski naslov   Rok hrambe: Podatke na izdanem računu bomo hranili še 10 let od dneva izdanega računa.Vaše osebne podatke bomo v skladu z zakonskimi zahtevami obdelovali za potrebe izdaje računov
    Preprečevanje in ugotavljanje zlorab in dejanj, ki imajo znake kaznivega dejanjaPodatki, ki so potrebni za ugotavljanje in prijavo ravnanj, ki imajo znake kaznivega dejanja.   Rok hrambe: Podatki se hranijo do poteka namena obdelave za katerega so bili zbrani (prijave in razrešitve kaznivega dejanja, uveljavitve odškodninske odgovornosti in vložitve pravnih sredstev).Vaše osebne podatke družbi obdelujeta za namen preprečevanja zlorab in ugotavljanja dejanj, ki imajo znake kaznivega dejanja ter poročanja podatkov pristojnim organom in službam (tožilstvo, policija…)

Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa

NAMENOSEBNI PODATKI IN ROK HRAMBEOPIS
Obveščanje strank podjetij in izvajanje trženja storitev družb Eudace d.o.o. in Energos d.o.o. preko E4E novic.Ime, elektronski naslov.   Rok hrambe: Osebne podatke za namen izvajanja obveščanja strank in izvajanja trženja storitev družbe Eudace d.o.o. in Energos d.o.o. bomo hranili do prejema preklica privolitve s strani stranke.Kupcem, ki so stranke, upravljavca obdelujeta za namen izvajanja obveščanja, pošiljanja novic in trženja storitev, ki jih ponujata upravljavca ter pripravo odgovorov na vprašanja preko spletnega obrazca.
Uporaba piškotkov na spletnih straneh podjetjaNujni piškotki   Rok hrambe: za čas uporabe spletnih strani družb.Družbi uporabljata le piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletnih strani družbe in izvajanje osnovne analitike.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve

NAMENOSEBNI PODATKI IN ROK HRAMBEOPIS
      Pošiljanje E4E novic kupcem, ki niso stranke upravljavcev, pošiljanje novosti, akcij in ponudb podjetij.Elektronski naslov, ime   Rok hrambe: Podatke za namen obveščanja bomo hranili do prejema preklica vaše privolitve za namene obveščanja oziroma do prenehanja izvajanja obveščanja in pošiljanja E4E novic.Na naših spletnih straneh vam nudimo možnost, da se prijavite na e-novice. V primeru, da ste podali privolitev v prejemanje E4E novic, bosta podjetji Eudace d.o.o. in Energos d.o.o. vaš elektronski naslov in ime uporabljali za namene pošiljanja E4E novic. Prav tako bomo vaš elektronski naslov uporabili za pripravo odgovora na vprašanja, ki jih bomo prejeli s preko spletnega obrazca.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Narava našega poslovanja je taka, da moramo vaše osebne podatke v določenih primerih deliti z drugimi pogodbenimi obdelovalci ali upravljavci, ki sodelujejo z nami.

 1. Pooblaščeni pogodbeni obdelovalec, ki za nas izvaja storitve administracije.
 2. Pooblaščeni pogodbeni obdelovalec, ki za nas izvaja računovodske storitve.
 3. Pooblaščeni pogodbeni obdelovalec, ki za nas izvaja zagotavljanje delovanja IT sistemov.
 4. Pooblaščeni pogodbeni obdelovalec, ki za nas izvaja zagotavljanje CRM sistema.

Eudace d.o.o. in Energos d.o.o. sodelujeta le s preverjenimi pogodbenimi obdelovalci, ki zagotavljajo ustrezno varnost vaših osebnih podatkov z zagotavljanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter vaše osebne podatke obdelujejo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Varnost obdelave osebnih podatkov

Upravljavca si vsakodnevno prizadeva za zagotavljanje ustrezne varnosti obdelave osebnih podatkov, zato nenehno posodablja in dograjuje varnostne sisteme za zagotavljanje varne obdelave osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas obdelave zaščiteni pred izgubo, uničenjem, neupravičenim vpogledom in dostopom s strani nepooblaščenih oseb.

Obdelava osebnih podatkov otrok

Z nami lahko sodelujejo le osebe, ki so starejše od 18 let, zato ne obdelujemo osebnih podatkov otrok oziroma oseb, mlajših od 18 let.

Pošiljanje podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Vaših podatkov družbi Eudace d.o.o. in Energos d.o.o. ne pošiljata v tretje države ali mednarodne organizacije.

Pravice posameznika glede obdelave osebnih podatkov

Družbi Eudace d.o.o. in Energos d.o.o. vam zagotavljata naslednje pravice na področju varstva osebnih podatkov:

 1. Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.

 • Pravica  dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

Od upravljavcev imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, ter dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

 • Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadarkoli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestili.

 • Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

V primeru izbrisa osebnih podatkov na podlagi vaše zahteve vas bo upravljavec o izbrisu obvestil.

 • Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

 • Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi, bo upravljavec osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati.

Uveljavljanje pravic

Vse pravice iz zgornje točke te izjave lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravice lahko uveljavljate v fizični ali elektronski obliki na podlagi pisne zahteve , ki jo  pošljete na naslov kateregakoli od upravljavcev in sicer na naslov:

EUDACE, družba za svetovanje in razvoj projektov, d.o.o., Dunajska 159, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@eudace.eu

ali

ENERGOS, poslovno in kadrovsko svetovanje, d.o.o., Dunajska 159, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@ecg.si

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Veljavnost politike

Pridržujemo si pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba te politike zasebnosti bo objavljena na tej spletni strani.

Verzija: 3.0 z dne 27. 8. 2020