Poplave in podjetja – DODATEN rok za oddajo vloge in BREZPLAČNA pomoč

Ministrstvo je objavilo DODATEN rok za možnost oddaje vloge za pridobitev NEPOVRATNE pomoči za podjetja, ki so utrpela škodo v poplavah. 

DODATEN rok za oddajo vlog in dokumentacije

Ministrstvo je podaljšalo rok za prijavo škode podjetij zaradi poplav najkasneje do 20. septembra 2023.

Podjetja, ki želijo predplačilo do 10% škode, morajo prijavo oddati do 1. septembra 2023. Tisti, ki ne želijo predplačila, imajo čas do 20. septembra.

Da bi podjetja prejela nepovratno pomoč, morajo do 20. septembra izpolniti obrazec za oceno škode na zalogah, strojih, opremi in izpadu dohodka. Oceno škode na poslovnih stavbah v tem obrazcu ne poročate, saj se ta prijavlja občinam. 

Pogoji za pridobitev pomoči

Upravičenci morajo imeti sedež v določenih regijah Slovenije, ki so bile prizadete, in izpolnjevati določene pogoje glede škode. Podjetja iz določenih sektorjev (kot so kmetijstvo in ribištvo) niso upravičena do pomoči.

Brezplačna pomoč in svetovanje pri oddaji vloge

V podjetju Eudace d.o.o. vam nudimo BREZPLAČNO pomoč in svetovanje pri oddaji vloge in pripravi dokumentacije, zato se obrnite na nas, v kolikor ste utrpeli škodo.