Nepovratna sredstva za nakup in vgradnjo sončnih elektrarn

Na Portalu Energetika je bil objavljen razpis za sofinanciranje izgradnje naprav za proizvodnjo električne energije s pomočjo sonca. Sodelujte na razpisu in pridobite nepovratna sredstva za sončne elektrarne.

Višina sofinanciranja

V celotni investiciji lahko pridobite:

20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči.

Minimalna vrednost operacije mora biti 100.000 EUR brez DDV.

Nepovratna sredstva za sončne elektrarne lahko pridobite za:

  • nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
  • nakup in vgradnja hranilnika energije,
  • pripadajoča električna inštalacija in oprema,
  • priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
  • strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav

Več informacij o razpisu si preberite TUKAJ