Deveti protikoronski paket pomoči (PKP 9)

Čeprav okužbe z novim koronavirusom počasi upadajo, je pomoč gospodarstvu še kako potrebna. Do sedaj so bili objavljeni že mnogi javni razpisi, ki so jih podjetja lahko izkoristila, vlada pa kljub temu pred kratkim pripravila še dodatni deveti protikoronski paket pomoči (v nadaljevanju PKP 9). Slednji je namreč namenjen tistim gospodarskim panogam, ki so bile zaradi zdravstvene krize najbolj prizadete.

Vlada je potrdila Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT). Zakon še ne velja in mora biti sprejet še v Državnem zboru, kamor je bil poslan v prednostno obravnavo. Zakon nekatere že sprejete ukrepe ohranja, nekatere pa uvaja na novo.

Splošni ukrepi PKP 9

V nadaljevanju navajamo nekaj splošnih ukrepov, ki jih predlog zakona določa:

Povračilo nadomestila plače na skrajšani polni delovni čas

Zagotavlja se delno povračilo nadomestila plače za del krajšega delovnega časa do polnega delovnega časa. Delavec je lahko napoten na čakanje na delo doma v deležu od 5 do 20 ur tedensko.

Pomoč financiranja regresa za letni dopust za leto 2021 za pravne osebe

Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in kot glavno dejavnost po SKD opravljajo dejavnosti določene v 27. členu ZIUPGT

Delno povračilo stroškov organizacije srečanj in dogodkov za organizatorje dogodkov

Povračilo stroškov organizacije srečanj in dogodkov (kongresni turizem, organizacija prireditev, organizacija koncertov in sejmov in drugih podobnih dogodkov). Povračilo bi bilo v višini 80% upravičenih stroškov zaradi odpovedi ali 60% zaradi omejene izvedbe dogodka.

Boni za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma, športa in kulture v višini 50,00 EUR.

Turistični boni bi bili unovčljivi tako za turistične nastanitve kot tudi v gostinstvu, za športne in kulturne dejavnosti, za obisk prireditev in še mnogo več. Turistične bone bi tako prejeli vsi, ki bi imeli 30. junija stalno prebivališče v Sloveniji, prenosljivi pa bili med bližnjimi sorodniki. Podobno je bilo že z zadnjim paketom turističnih bonov.

ZUPGT še ne velja in se lahko vsebina zakona še spremeni, do začetka njegove veljavnosti pa si lahko ogledate vse odprte javne razpise, ki bi vam morebiti koristili na www.razpis.eu.