Insolventnost in načrt finančnega prestrukturiranja

Načrt finančnega prestrukturiranja je obvezen dokument, ki ga pripravi podjetje, pri kateremu je nastopila insolventnost in obenem niso še izpolnjeni vsi pogoji za njegov stečaj. Kot finančno prestrukturiranje štejemo celoto ukrepov usmerjenih v to, da se insolventnost podjetja odpravi. Insolventnost in…

Dovoljena in protipravna ravnanja poslovodstva v primeru poslovne reorganizacije ob nastanku insolventnosti

Insolventnost terja, da poslovodstvo izvede poslovno reogranizacijo oz. jo lahko zahtevajo lastniki ali upniki. Poslovno reorganizacijo izvede poslovodstvo oz. jo zahtevajo lastniki ali upniki: a) kot obliko odprave nastale ali grozeče insolventnosti ali b) kot način repozicioniranja s ciljem povečanja…