Energetska dejavnost

Energetika prestavlja ključno dejavnost v sodobnem svetu. Pojmi kot so proizvodnja energije, njena distribucija in učinkovita raba so neizogibni v vsakodnevnem poslovnem besednjaku.  

V podjetju Eudace d.o.o. imamo izkušnje z delom z naročniki, ki delujejo v sektorju energetike.

Izkušnje, ki jih imamo izhajajo tako iz dela s subjekti zasebnega prava kot tudi z naročniki iz javnega sektorja.

Pri delu s subjekti zasebnega prava smo na področju energetike izvajali storitve:

  • Strateškega načrtovanja/postavitev dolgoročnih in srednjeročnih strategij razvoja,
  • Postavitve kadrovske strategije in razvoja kadrov,
  • Vzpostavitve modelov pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
  • Pravne podpore ESCO (»energy service company«) podjetjem.