Članki

pravni prenos podjetja

"Prepovedani" posli med povezanimi osebami (Novela ZFPPIPP-G)
S spremembo, ki jo v stečajni zakon prinaša novela ZFPPIPP-G (ta začne veljati 25.04.2016) se obdobje izpodbojnosti pravnih poslov, ki jih je oseba katera je v osebnem stečaju, podaljšala iz treh na pet let. Predmet izpodbijanja so tako posli z ožje povezanimi fizičnimi osebami kot tudi s povezanimi pravnimi osebami.

Datum: 21.04.2016

Kraj objave: E4E novice

'Out of office reply' sporočila: ko poveste preveč
»Ni me v pisarni, vrnem se….«   Se vam je do danes zdela uporaba 'out of office reply' sporočila praktična in vljudna - morda celo nujna? Po mnenju varnostnih strokovnjakov 'out of office reply' sporočila niso nič izmed naštega in informacijska varnost nikakor ni na strani t.i. 'out of offic reply' sporočil

Datum: 14.06.2016

Avtor: Taja Andrej

'Out of office reply' sporočila: koraki do varnosti
 Kako tudi v času dopustov in drugih odsotnosti poskrbeti za varnost vašega podjetja in doma? Nikar ne bodite eni izmed tistih, katerih objave kar kličejo »Sem na dopustu, okradi me!«. Če se že stežka ubranite deljenja svojega dopustniškega veselja, zdržite vsaj do konca dopusta, ko boste (na razočaranje potencialnih tatov) lahko kljub objavam mirno spali – v domači spalnici.   Majhni nasveti, ki vam lahko prihranijo velike težave.    

Datum: 14.06.2016

Avtor: Taja Andrej

A1 - Šest ključnih prednosti izvajanja ISO 9001
Ste kdaj poskušali prepričati najvišje vodstvo, da je uvedba dobre ideje vredna vsakršnega stroška? Če lahko pokažete, da bo poraba 100 evrov privarčevala nadaljnjih 1000, je idejo preprosto prodati. Vendar primerjava ideje izvajanja sistemov vodenja kakovosti – Quality management System (QMS), ki temelji na zahtevah ISO 9001, ni tako preprosta. Težko je določiti določen točen znesek za donosnost naložbe.

Datum: 15.02.2018

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: Ljubljana

ABC nadzora zaposlenih: ali bo »Šef te gleda!« zmerljivka prihodnosti?
     Mednarodne lestvice med tveganji informacijske varnosti uvrščajo zaposlene zelo visoko, zato se tudi vodstva podjetij odločajo za vse pogostejši nadzor zaposlenih. Nekateri strokovnjaki celo menijo, da bodisi nezadovoljni bodisi neosveščeni zaposleni predstavljajo tveganje št. 1 za informacijsko varnost podjetja. Kaj storiti, preden se odločite za nadzor zaposlenih in zbiranje podatkov o njihovem ravnanju?  

Datum: 12.04.2016

Avtor: Taja Andrej

Aktivno poslušanje
Pri svojem delu opažam se vsakodnevno srečujem z opažanjem, da je pretok informacij omejen. Bodisi namerno ali nenamerno. Vsekakor je komuniciranje je ena bistvenih prvin, ki ljudi razlikuje med seboj.Pri svojem delu opažam se vsakodnevno srečujem z opažanjem, da je pretok informacij  omejen. Bodisi namerno ali nenamerno. Vsekakor je komuniciranje je ena bistvenih prvin, ki ljudi razlikuje med seboj. Najverjetneje ste se že srečali s sogovornikom, ki je veliko govoril, ko pa ste želeli izluščiti kaj vam je želel sporočiti, niste našli pravega odgovora.

Datum: 21.01.2015

Avtor: Tadej Jontez

Aktualna vprašanja v zvezi s sistemizacijo delovnih mest
V primerih, ko delodajalec zaradi potreb poslovnega procesa spreminja sistemizacijo delovnih mest je prvo vprašanje, ki si ga zaposleni zastavljajo ali bodo ohranili zaposlitev, ter plačo kakršno prejemajo.

Datum: 15.10.2014

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Ali imata Ferrari in slovenski avtoprevoznik kaj skupnega? Imata. ISO 9001:2015.
Ni skrivnost, da je standard ISO 9001:2015  že septembra izšel v svoji pomlajeni in nadgrajeni podobi. Z nekaterimi svojimi spremembami je povzročil, da je završalo med strokovnjaki, del njih pa je raje nekoliko obstal in čakal, da se z novimi izzivi spoprimejo drugi. Če se v svetovnem merilu lahko pohvali podjetje Ferrari, da so bili eni izmed prvih podjetij, ki so se uspeli certificirati, se Slovenci lahko – kot po naključju – lahko pohvalimo prav tako z junakom na kolesih, ki mu je uspelo med prvimi orati ledino.    Ime slovenskega podjetja, ki se ukvarja z mednarodno špedicijo, je morda nekoliko manj zveneče, a če se nekoliko pošalimo - so zato njegova vozila precej večja od Ferrarijevih.

Avtor: Taja Andrej

Avtorske pravice na internetu
V omrežju internet je prosto dostopnih nešteto avtorskih del, kar pa seveda ne pomeni, da za ta dela ne veljajo avtorske pravice. Veliko dokumentov, ki jih najdemo na internetu, ima pripeto sporočilo, ki nas opozarja na pravice avtorja, marsikdaj pa tudi določa pogoje, pod katerimi se tako avtorsko delo lahko kopira, razširja, citira ali uporablja.

Datum: 19.09.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

CE znak
Kaj pomeni CE in kako ga pridobim? Večina izdelkov, ki se prodajajo na enotnem gospodarskem prostoru Evropske unije, mora nositi oznako CE, ki označuje skladnost izdelka z Evropsko zakonodajo na področju varnosti, zdravja in varovanja okolja.

Datum: 03.04.2014

Avtor: Andrej Zupan

Kraj objave: Računalniške novice

Delovno pravno varstvo ekonomsko odvisne osebe
Spremembe zakona o delovnih razmerjih uvajajo pojem Ekonomsko odvisne osebe, ter ji priznava omejeno delovnopravno varstvo. Samozaposleni osebi, ki izpolnjuje določene pogoje gredo pravice, ki so šle doslej le zaposlenim osebam.

Datum: 10.04.2013

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Dopust kot ključni element delovnega procesa
Pri izvajanju svetovalnega dela je večkrat zanimivo poizvedeti, kako delodajalci gledajo na dopust, kot element delovnega razmerja. Podjetje smo ljudje, ki vsakodnevno izvajamo procese, ki morajo biti kakovostni in učinkoviti. Vplivov na učinkovitost teh procesov je v današnjem svetu vse več, eden ključnih pa je zagotovo počutje delavca, na kar močno vpliva tudi dopust. Z optimizacijo procesov,  izvajanjem preventivnih ukrepov in najbolj optimalne kadrovske politike podjetje pridobi na času in privarčuje precej finančnih sredstev. Preobremenjenost delavca lahko namreč privede do bolezenskega stanja, ki ga poznamo pod imenom izgorelost, česar pa si ne želijo ne zaposleni in ne podjetje. Plačilo delavcu medtem, ko si privošči oddih in morebitni stroški povezani z njegovo odsotnostjo so torej bistveno manjši, kot bi lahko bili ob prej omenjeni (telesni, čustveni in mentalni) izčrpanosti ali nastanejo na dolgi rok zaradi neučinkovitosti pri izvajanju delovnih procesov.

Datum: 20.08.2013

Avtor: Tadej Jontez in Andrej Zupan

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Dopust s pravnega vidika
Danes se večina zaposlenih sprašuje samo, na kakšen način se letni dopust odmeri, ali jim je bil dopust pravilno odmerjen, hkrati pa pozabljajo, zakaj dopust sploh je. Tako v nadaljevanju pišem o tem, kaj je namen letnega dopusta in kakšna je narava te pravice. Ker pa je odmera letnega dopusta vedno aktualna, sedaj še toliko bolj, saj se je nov Zakon o delovnih razmerjih dotaknil tudi te tematike, pa nekaj tudi o odmeri letnega dopusta.

Datum: 20.08.2013

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Dovoljena in protipravna ravnanja poslovodstva v primeru poslovne reorganizacije ob nsatanku insolventnosti
Poslovno reorganizacijo izvede poslovodstvo oz. jo zahtevajo lastniki ali upniki: a) kot obliko odprave nastale ali grozeče insolventnosti ali b) kot način repozicioniranja s ciljem povečanja konkurenčnosti poslovanja.

Datum: 20.06.2012

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Družinska podjetja, ki gledajo v prihodnost...imajo družinsko ustavo
Lastniki družinskih podjetij, ki se zavedajo pomena vzgoje naslednjih generacij, ter urejenega sobivanja podjetniške in zasebne-družinske sfere, povabijo k omizju družinske člane in z njimi sklenejo dogovor – družinsko ustavo.

Datum: 23.10.2013

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Družinsko podjetje kot predmet urejanja na ravni EU
Družinsko podjetje (kljub izpostavljenemu pomanjkanju enotne definicije tega pojma) postaja predmet obravnave in urejanja na ravni EU. V zvezi z vprašanji, ki zadevajo družinska podjetja je bila v letu 2015 oblikovana resolucija, ki jo je obravnaval Evropski parlament (Resolucije evropskega parlamenta o družinskih podjetji v Evropi – 2014/2210(INI). Ta nakazuje smer bodočega urejanja in spodbud, ki bodo vplivale na družinsko podjetništvo v Evropi.

Datum: 01.01.2016

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav, MBA

Kraj objave: www.druzinskopodjetje.si

Družinsko podjetje – prodaja podjetja družinskim članom
Prodaja podjetja članom družine je ena od oblik s katerim lahko družinsko podjetje načrtuje nasledstvo. Taka prodaja podjetja predstavlja posebne okoliščine, predvsem glede vprašanja financiranja odkupa podjetja in davčne obravnave. V nadaljevanju so predstavljeni modeli, ki se jih lahko posluži družinsko podjetja, ki planirajo nasledstvo in nadaljevanje družinskega podjetništva s prodajo poslovnega deleža ali delnic podjetja družinskim članom.  

Datum: 16.12.2015

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav, MBA

Kraj objave: E4E novice

E-pošta in zasebnost na delovnem mestu
Zasebnost in varovanje zasebnosti sta stalna problema sodobne družbe, saj hiter razvoj tehnologije omogoča vedno večji nadzor nad posameznikom oz. delavcem na delovnem mestu in hkrati ponuja vedno večji izbor metod nadzorovanja.

Datum: 01.06.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Elektronski podpis
Zaradi olajševanja pravnega prometa in razširjenosti ter poenostavljanja elektronskega poslovanja je Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (v nadaljevanju ZEPEP, Ur.l.RS, št. 57/2000 s spremembami) uredil področje elektronskega podpisa in mu pod določenimi pogoji priznal enako veljavo kot jo ima lastoročni podpis.

Datum: 12.09.2013

Avtor: Maša Kralj

Kraj objave: Računalniške novice

Govorica telesa
Razumevanje neverbalne komunikacije Ste se že znašli v položaju, ko res niste verjeli tistega, kar vam je nekdo govoril ? Ste imeli občutek, da nekaj ni zvenelo resnično ali občutek, da nekaj ni v redu? Morda so vam govorili "Da" , glava sogovornika pa je govorila "Ne" ?

Datum: 12.10.2014

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4E Novice

GPS sledenje službenim vozilom
Razvoj tehnologij je omogočil, da se s pomočjo GPS tehnologije natančno določa lokacija vozila, kar je še posebej uporabno pri nadzoru nad službenimi vozili. Takšen nadzor je dopusten, če so uporabniki vozil o nadzoru predhodno obveščeni in jim je namen zbranih podatkov pojasnjen. Hkrati pa je potrebno upoštevati, da ima vsak delavec na delovnem mestu pravico do zasebnosti.

Datum: 22.10.2013

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

HRM 365 - zunanja kadrovska služba
Zunanja kadrovska služba (HRM 365) predstavlja rešitev za tista podjetja, ki zaposlujejo manjše število zaposlenih. ne zaposlujejo večjega števila zaposlenih, kar ne upravičuje izvajanja storitev z lastno kadrovsko službo. Druga skupina podjetij so tista, ki jim zunanja kadrovska služba lahko doprinese v smislu strokovnosti in sledenja trendom, ki so jim podvržene kadrovske storitve.

Datum: 19.01.2015

Avtor: Eudace d.o.o.

Kraj objave: www.pravo-kadri.si

Insolventnost in načrt finančnega prestrukturiranja
Načrt finančnega prestrukturiranja je obvezna priloga predlogu za uvedbo prisilne poravnave v podjetjih pri katerih je podana insolventnost. Prisilna poravnava mora biti predvidena v poročilu o ukrepih finančnega prestrukturiranja. Načrt finančnega prestrukturiranja mora biti pripravljen v skladu z zahtevami, ki jih določa ZFPPIPP.

Datum: 06.01.2016

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav, EMBA

Kraj objave: Eudace d.o.o.

Interni markenting, ustvarjanje sinergije oz. vzajemnosti
Interni sklop marketinga spada v širši sklop marketinga in je namenjen zaposlenim v podjetju. Zavedati se je potrebno, da predstavlja v širitvi uporabe koncepta marketinga pomemben miselni preobrat. Za doseganje odličnosti mora podjetje upravljati tudi z vsemi sedmimi elementi internega marketinškega spleta in s tem ustvariti sinergijo z »notranjim« potrošnikom.

Datum: 18.03.2013

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Invencije, inovativnost in inovacijska kreativnost
Za podjetja je inovativnost, nenehno izboljševanje, bistvenega pomena. S tem načinom dela podjetja poudarjajo ustvarjalni takt podjetja, katerega glavno vodilo mora biti nenehna izboljševanje uspešnosti. S tem podjetja neposredno vplivajo na motiviranost zaposlenih in pridobivajo ključno konkurenčno prednost podjetja.

Datum: 01.10.2012

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

ISO kot učinkovito vodstveno orodje
Obrnite ISO v svojo prid! Sistemi vodenja so zelo prilagodljivi, potrebna je le prava zamisel o načinu upravljanja z njimi.

Datum: 22.05.2013

Avtor: Andrej Zupan

Kraj objave: E4E - spletni časopis

Izsiljevalski virus (kriptovirus)
Kaj bi storili če lepega dne več ne bi mogli dostopati do nobenih službenih datotek, izdajati računov in opravljati drugih poslovnih procesov? Morda se sliši neverjetno, a zgodba se je odvila že v prenekaterih slovenskih podjetjih. Če zadnjih dveh let niste preživeli v tihi meditativni odmaknjenosti od digitalnega družabnega življenja, ste o virusu vsaj že slišali ali celo poznate kakšnega nesrečnika, ki ga je okužba zadela.

Datum: 01.03.2016

Avtor: Taja Andrej

Izzivi pri planiranju kakovosti
Primer konkretne situacije, s katero se često srečujemo pri našem delu, gre nekako takole: obrtniška delavnica, specializirana za izdelavo določenih vrst izdelkov že 30 let uspešno izdeluje vse večje serije izdelkov za večje kupce. Naročila se iz leto v leto povečujejo, sorazmerno z naročili naraščajo prihodki od prodaje. Podjetje se iz samostojnega podjetnika zaradi odgovornosti in resnosti pri nastopanju na trgu preoblikuje v d.o.o..

Datum: 28.05.2015

Avtor: Andrej Zupan

Kraj objave: Eudace.eu

Javna naročila po ZJN 3
Državni zbor Republike Slovenije je 18. novembra 2015, sprejel nov Zakon o javnem naročanju 3 (ZJN-3), ki določa pravila po katerih se izvajajo javna naročila. Začetek veljavnosti novega zakona je postavljen na 1. april 2016. Temelj novo sprejetega ZJN-3, je implementacija dveh Evropskih direktiv, Direktive 2014/24/EU in Direktive 2014/25/EU. Glavna vodila za sprejemanje novega zakona so bila izboljšanje področja javnega naročanja v smislu večje transparentnosti, hitrejših in poenostavljenih postopkov ter njihove večje učinkovitosti. ZJN-3 prinaša novosti tako za naročnike, kot tudi za ponudnike javnih naročil. 

Datum: 29.03.2016

Avtor: Eudace d.o.o.

Kraj objave: www.eudace.eu

Kaj dogaja, ko me ni ?
V teh dneh največkrat zastavljeno vprašanja glasijo: Greste na dopust ? Za koliko časa ? Kam ? Odgovori pa so zelo različni. Ne gremo. Nimamo časa, preobilica dela ali pa seveda, letos prvič za tri tedne. Smo bili pridni in potrebujemo zaslužen odmor. Kako tako različni odgovori ? Seveda. Vsakdo ima svoj tempo, vsak ima svojo zgodbo in ozadje. Vsekakor pa, ko razčleniš posamezno situacijo, ugotoviš, da se ljudje premalo zavedajo, da je odmor in počitek potreben in nenadomestljiv element življenjskega cikla.

Datum: 08.07.2015

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4E novice

Kaj mora storiti vodja pri pripravi in izvedbi sestanka?
Verjamem, da so vam bolj blizu učinkoviti sestanki, kot pa sestanki, kjer vsi udeleženci parlamentirajo in obenem preverjajo, kakšna so nova razmerja moči v podjetju ter kdo jih bo ta teden »dobil po prstih«. Kaj torej mora storiti vodja glede sestankov?

Datum: 22.05.2013

Avtor: Dobran Juričan

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Kako uresničiti pravico do izključitve manjšinskih delničarjev in določiti pravično izplačilo
Pojav iztisnitve oziroma izključitve manjšinskih delničarjev ima v tujini že dolgo zgodovino, pri nas pa je kljub večletni praksi še vedno v razvoju. Potreba po iztisnitvi manjšinskih delničarjev se pojavi tako na strani večinskega lastnika kot na strani manjšinskih delničarjev.

Datum: 17.04.2013

Avtor: Miha Tavčar

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Kako z učinkovito rabo energije zmanjšati izdatke?
Ena izmed primarnih nalog vseh nas je, da ohranimo primerno, stabilno in prijazno okolje vsem zanamcem, potomcem, na splošno vsem živim bitjem, ki živijo in bodo živeli na zemlji v prihajajočih obdobjih.

Datum: 12.03.2012

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Kdaj in kako je potrebno odmeriti letni dopust?
Na podlagi 160. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02, 103/07; v nadaljevanju ZDR) je delodajalec dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Navedeni rok ne pomeni, da delodajalec pri odmeri upošteva le okoliščine, ki so nastopile do tega datuma. Delodajalec mora v pisnem obvestilu upoštevati vse okoliščine, za katere že ob izdaji obvestila ve, da bodo nastopile do izteka tekočega koledarskega leta. Če nastopi katera od okoliščin po izdaji pisnega obvestila, mora delodajalec ponovno odmeriti letni dopust in delavcu izročiti novo pisno obvestilo o novi odmeri.

Datum: 13.02.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Kdo, kaj, kako? Odgovornosti in pooblastila
Se je že tudi vam dogodilo, da ste bili vsega krivi, da se je na vas zgrnila kopica problemov za katere sploh niste odgovorni? Zakaj jaz? Seveda vi, kdo pa drug.

Datum: 28.10.2015

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4E - Spletni časopis

Ko odpadki postanejo obveza poročanja
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011), ki je začela veljati že konec 2011 dosledno uvaja institut poročanja količin nastalih odpadkov. Prvič pa bo v tem letu možno izpolniti in oddati poročilo z uporabo aplikacije IS-Odpadki, ki omogoča sistem elektronskega vodenja evidenc. Ta sistem se je pri nas vzpostavil v lanskem letu in ga določa 26. člen aktualne Uredbe o odpadkih.

Datum: 30.01.2014

Avtor: Tadej Jontez, svetovalec Eudace d.o.o.

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Ko vas obišče inšpektor – uporaba nelegalne programske opreme
Nadzor nad zakonitostjo uporabe programske opreme vrši Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Inšpektorji v primeru kršitve izrečejo opozorila, opomine ali globe, sprožijo pa lahko tudi kazenski pregon. Kršitelje lahko odškodninsko terjajo tudi avtorji programskih rešitev, katerih programska oprema se nelegalno uporablja.

Datum: 21.03.2013

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Komentiranje na spletnih forumih
Skriti za varljivo anonimnostjo, ki jo po našem prepričanju nudi izmišljeno uporabniško ime in svetovni splet smo uporabniki spleta  postali zelo nezadržani pri komentiranju člankov ter objavljanju na forumih. Tako z vehementnim sklicevanjem na demokratičnost, prepoved cenzure in na ustavno varovano svobodo izražanja bentimo nad odločitvijo moderatorja, da bo naše zapise izbrisal.

Datum: 14.11.2013

Avtor: Maša Kralj

Kraj objave: Računalniške novice

Konflikt interesov poslovodstva
V 38.a členu ZGD-1 je urejeno vprašanje kako obravnavati konflikt interesov do katerih prihaja ali bi lahko prišlo pri poslovanju med povezanimi osebami.

Datum: 26.02.2016

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav, MBA

Kraj objave: Eudace d.o.o.

Kraja identitete na spletu
Preko spleta lahko pridobivamo mnogo podatkov, velikokrat svoje podatke pošiljamo po omrežju. Uporabnik mora paziti, komu posreduje podatke in katere podatke posreduje. Uporabnik mora uporabljati ustrezno zaščito, da spletni kriminalci ne pridejo do njegovih zaupnih informacij.

Datum: 22.11.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Na kaj morate biti pozorni ko oddate prijavo na javni razpis
V prispevku avtor povzema novosti Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011 s spremembami, ZPVPJN) na katere morajo biti ponudniki v postopkih javnega naročanja pozorni in jih upoštevati že v fazi prijave na javni razpis, če želijo v predrevizijskem ali revizijskem postopku uveljavljati svoje pravice.

Datum: 26.09.2013

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Načrt finančnega prestrukturiranja - obravnava sodne prakse
Sodna praksa, ki obravnava načrt finančnega prestrukturiranja se osredotoča na vprašanja načrta finančnega prestrukturiranja v povezavi s poenostavljeno prisilno poravnavo (VSL sklep Cst 575/2014), spremembo načrta finančnega prestrukturiranja (VSL sklep Cst 299/2014), roka v katerem se načrt finančnega prestrukturiranja lahko spremeni (VSL sklep Cst 467/2014), ipd

Datum: 19.01.2016

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav, EMBA

Kraj objave: www.korporacijsko-pravo.si

Načrt finančnega prestrukturiranja - vsebina
Načrt finančnega prestrukturiranja je dolžno pripraviti insolventno podjetje pri katerem še niso izpolnjeni pogoji za začetek stečaja. Finančno prestrukturiranje predstavlja ravnanja družbe usmerjena v to, da se odpravi insolventnost. Kriteriji kdaj je podjetje insolventno so podani v 14. členu ZFPPIPP.

Datum: 15.05.2015

Avtor: Eudace d.o.o.

Kraj objave: Eudace d.o.o.

Naj bo košarka še tako zanimiva; brez pravega vodja, ki kakovostno vodi ekipo čez parket dvorane, ni uspeha!
Že uvodna misel nam nakazuje, da se brez kakovostnega vodenja ni nadejati prevelikih uspehov. Ti pa so v današnjem času še kako pomembni.

Datum: 26.09.2013

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4Enovice - spletni časopis

Najemanje zunanjih virov na področju sistemov vodenja
Outsourcing  se nanaša na dejavnosti, ki običajno niso povezane z glavno dejavnostjo družbe. Je posebna oblika zunanjega izvajanja, predhodno izvedenega internega delovanja. Obseg dela in časa sta v naprej določena.

Datum: 16.01.2013

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Nove obveznosti imetnikov delniških nakupnih opcij in terminskih pogodb
Tik pred sprejemom je novela Zakona o prevzemih (ZPre-1G), ki odpravlja nekatere pomanjkljivosti dosedanje prevzemne zakonodaje. Pomembnejša novost na katero morajo biti pozorni imtniki je ta, da Agencijo za trg vrednostnih papirjev (http://www.a-tvp.si/) obveščajo o imetništvu delniških nakupnih opcij in terminskih pogodb.

Datum: 30.09.2015

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav., MBA

Kraj objave: E4E Novice

Novosti Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) - omejitve v zvezi z ustanavljanjem gospodarskih subjektov
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) je bila v državnem zboru sprejeta 13. julija 2015. Osnovni namen spremembe je bil uskladitev zakona z zahtevami evropskih direktiv (2013/34/EU in 1126/2008/ES), ter vzpostavitev ureditve, ko otežuje slabe prakse, ki so se razvile v zvezi z delovanjem družb (omejitev ustanavljanja gospodarskih družb za subjekte z nepoštenimi poslovnimi praksami, preprečevanje veriženja podjetij, izboljšanje korporativnega upravljanja v družbah…). 

Datum: 28.10.2015

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav., MBA

Kraj objave: E4E novice

Obdelava zdravstvenih podatkov delavca
V primeru bolezni, poškodbe ali drugih primerov, ki so v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju, ima delavec pravico do začasne odsotnosti z dela. Zaradi bojazni pred morebitnimi zlorabami se delodajalci poslužujejo različnih načinov, da bi prišli do podatkov o resničnem zdravstvenem stanju delavca.

Datum: 10.10.2013

Avtor: Maša Kralj

Kraj objave: Računalniške novice

OBVLADOVANJE KOMPETENC ZAPOSLENIH V SKLADU Z ZAHTEVAMI ISO 9001:2015 IN KOT OSNOVA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PODJETJA

Datum: 07.05.2019

Avtor: Janez Žezlina, janez@ecg.si in Marica Pervan, marica@eudace.eu

Odpravnina pri odpovedi za določen čas
Nov Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) je uvedel pravico do odpravnine delavcem zaposlenim za določen čas, ki jim pogodba preneha s potekom časa za katerega je bila sklenjena. Določba predstavlja rešitev zmanjšanja dualizma oz. segmentacije na trgu del. Drugo plat rešitve in spodbudo za sklepanje pogodb za nedoločen čas predstavlja tudi, da v primeru prehoda na pogodbo za nedoločen čas, obveznosti odpravnine ni.

Datum: 11.04.2013

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Ohranjanje zdravih jeder gospodarstva
Novosti insolvenčne zakonodaje - dne 15.06.2013 je v veljavo stopil nov Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP ali Insolvenčni zakon). Eden od najpomembnejših sklopov novosti, ki jih spremembe prinašajo je namenjen ohranjanju zdravih jeder gospodarstva.

Datum: 19.06.2013

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav.

Kraj objave: E4E Novice

Osebni podatki in oblak
Smernice za shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov v oblaku

Datum: 01.08.2012

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: Računalniške novice

Otroška pornografija na spletu
Otroška pornografija naj bi v zadnjih letih zelo narasla, predvsem na račun interneta in sodobne tehnologije. Zato sta se Evropska unija in Združene države zavezali k temu, da bo internet postal varnejši in boljši kraj za otroke.

Datum: 27.12.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Outsourcing kadrovske funkcije - pomoč pri reorganizaciji in učinkovitosti upravljanja zaposlenih
Opaziti je trend, da se podjetja poslužujejo zunanjih strokovnjakov torej outsoursinga, da zanje opravijo storitve, ki niso direktno povezana z njihovim poslovanjem. Takšen način opravljanja storitev je ustreznejši od investicij v lastno delovno silo ali nakup ustrezne opreme.

Datum: 06.07.2015

Avtor: Maja Markežič

Kraj objave: E4E Novice

Outsourcing na področju prava in kadrov
Delovanje poslovnih subjektov stremi k poenostavljanju sredstev za dosego poslovnih rezultatov, ter osredotočenosti na osnovno dejavnost poslovanja.

Datum: 16.01.2013

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Ozaveščanje zaposlenih - Awareness
Članek E4E – Junij 2018 

Datum: 20.06.2018

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4E - Junij 2018

Ozaveščanje zaposlenih - Awareness
 Članek E4E – Junij 2018

Datum: 18.06.2018

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4E - Junij 2018

Phising
Phishing je dejanje poskusa pridobiti podatke, kot so uporabniška imena, gesla, podatki o kreditni kartici in včasih, posredno, tudi denar. Dejanje je maskirano v elektronskih komunikacijah zaupanja vredno osebo in v večini primerov niti ne vemo, da smo žrtev.

Datum: 01.10.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Piratstvo-1/3 - Kaj je piratstvo
Danes ob besedi piratstvo redko kdo še pomisli na enooke in enonoge može s pernatim prijateljem na rami, ampak večina najprej pomisli na nezakonito pretakanje filmov, glasbe, programske opreme ipd.

Datum: 14.02.2013

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Piratstvo-3/3 - Preprečevanje piratstva
Kopiranje avtorskega dela samo po sebi ni kaznivo dejanje po veljavni zakonodaji. Tudi uporaba piratske kopije avtorskega dela za lastno oz. nekomercialno uporabo ni kaznivo dejanje. Vendar pa je za bolj množično in učinkovito preganjanje spletnega piratstva bila lansko leto sprejeta manjša sprememba Kazenskega zakonika.

Datum: 14.03.2013

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Piratstvo–2/3 Piratske organizacije in boj proti njim
V prejšnjem članku smo se dotaknili osnov in razvoja piratstva. Tema tokratnega članka je piratstvo in organi pregona v praksi. Kako uspešno se borijo organi pregona proti različnim piratskim organizacijam ali morda bolj primerno kako uspešne so piratske organizacije proti organom pregona.

Datum: 28.02.2013

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Počitek, sprostitev in spanje
Večina si je v preteklih tednih ali mesecu vzela čas za počitnice in zaslužen odmor. To je tudi obdobje, ko si vzamemo čas za svoje najbližje, zase in zbistritev uma pred vsakodnevnim »bezlanjem«, pehanjem in posledičnim stresom, ki je čedalje bolj prisoten pri ljudeh, ki so podvrženi nenehnim pritiskom in obremenitvam.

Datum: 17.09.2014

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4E - Spletne novice

Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami - pozor!, nova obveznost poslovodstva odvisne družbe
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1I) uveljavila obvezno sestavo poročila o razmerjih s povezanimi družbami, ki ga mora sestaviti poslovodstvo odvisne družbe v prvih treh mesecih poslovnega leta (545. člen ZGD-1I).

Datum: 18.11.2015

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav, EMBA

Kraj objave: E4E novice

Pošlji mi SMS! Pa si to res želite?
Operaterji so napovedali novosti pri zaračunavanju sms storitev, kar je med uporabniki dvignilo nemalo prahu. Bolj, kot spremembe, ki jih prinašajo novosti so za uporabnike nevarna komercialna sms sporočila. Kot potrošniki ste v obeh primerih le nekoliko zavarovani, poglejmo kako.

Datum: 19.04.2013

Avtor: Andrej Zupan, Igor Pirc

Kraj objave: Računalniške novice

Povečanje dobičkonosnosti podjetja skozi model pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije – pogled vodstva
Energetska učinkovitost je v očeh višjega managementa pogosto zanemarjen vzvod povečevanja dobičkonosnosti podjetja. Jasno je, da so naložbe v povečanje produktivnosti bližje podjetniškemu načinu razmišljanju, ki je gonilo razvoja. Seveda pa so za investiranje potrebna sredstva, ta pa si lahko podjetje zagotovi tudi skozi racionalnejšo porabo virov.

Datum: 18.05.2012

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Prava mera – kako do trajnega razvoja organizacij in posameznikih v njih?
Prava mera na različnih poslovno voditeljskih področjih podjetjem oz. njihovim vodjem zagotavljajo najboljše osnove za trajnostno uspešnost in konkurenčnost na poslovnem trgu. 

Datum: 18.11.2015

Avtor: Mag. Janez Žezlina, Energos d.o.o.

Kraj objave: E4E novice

Pravni prenos podjetja in sistemizacija delovnih mest
Pravni prenos podjetja ali njenega dela vključuje tudi primere združitev (tudi pripojitev družbe) in delitev (tudi oddelitev in izčlenitev). Osnovna predpostavka v primeru, ko je pravni prenos podjetja izveden je, da pravice in obveznosti delavcev, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi (enako kot to velja za pravice in obveznosti, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe, ki je veljala za prenosnika) preidejo na prevzemno družbo.

Datum: 15.01.2015

Avtor: Eudace d.o.o.

Kraj objave: www.eudace.eu

Pravo v internetnem okolju
Pri poslovanju v internetnem okolju se velikokrat znajdemo v situaciji, ko pravni instituti, ki so prilagojeni »fizičnemu« okolju, ne zmorejo zaobjeti posebnosti, ki jih poraja virtualni svet. V nadaljevanju predstavljamo najbolj tipična problemska področja, ki pri delovanju na medmrežju predstavljajo izziv za tradicionalno pravo.

Datum: 09.07.2012

Avtor: Igor Pirc, Nikola Mirković

Kraj objave: Računalniške novice

Prevzemi družb - strateški vidik
Priložnosti in pasti pri prevzemih družb v času krize ter pomen metodološkega pristopa pri udejanjanju prevzemne strategije

Datum: 13.02.2012

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Prilagoditev poslovnih procesov zahtevam zelenega javnega naročanja
Uredba o zelenem javnem naročanju od ponudnikov zahteva, da ustreznost svojih produktov in storitev z »zelenimi« zahtevami dokazujejo tudi s pridobitvijo ustreznih standardov kot so FSC, PEFC, ISO 9001, ISO 14001 idr. Ponudniki, ki se bodo uspeli prilagoditi zahtevam uredbe bodo v konkurenčni prednosti pred tistimi, ki se na spremenjene zahteve ne bodo odzvali.

Datum: 18.02.2013

Avtor: Igor Pirc, Andrej Zupan

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Pripojitev družbe
Pripojitev družbe se običajno izvede tedaj, ko gre za družbe, ki so vključene v koncern. Pripojitev podjetja zato označujemo tudi kot koncernska združitev. Poleg te poznamo tudi koncentracijsko združitev o kateri govorimo takrat, ko se pripojitev družbe izvede na način, da se prevzeta družba pripoji k drugi družbi s katero ni kapitalsko povezana.

Datum: 22.01.2016

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav, EMBA

Kraj objave: www.korporacijsko-pravo.si

Pripojitev družbe in sodna praksa
Pripojitev družbe in s tem povezana sodna praksa, ki se nanaša 580. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in nadaljnjih, obravnava številna vprašanja, ki so povezana s potekom pravdnega postopka, izvršilnimi postopki, pravdno legitimacijo strank, delovnim pravom, ipd.   Podrobnejši pregled.

Datum: 26.01.2016

Avtor: Eudace d.o.o.

Kraj objave: www.korporacijsko-pravo.si

PRIPRAVLJENOST PODJETIJ NA VZPOSTAVITEV SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI SKLADNO Z ZAHTEVAMI STANDARDA ISO 9001:2015
Ko se odločamo za vzpostavitev ISO 9001 v podjetju je potrebno upoštevati misel “Kakovost je zastonj, nekakovost pa je zelo draga”. Zavedati se je tudi potrebno, da je najbolj pomemben faktor za uspešno integracijo ISO 9001 v 90% odvisna od miselnosti, zavzetosti in predanosti vodstva za vpeljavo sprememb.

Datum: 18.01.2019

Avtor: Marica Pervan - Vodilna presojevalka ISO 9001

Kraj objave: EUDACE d.o.o.

PROCESNI PRISTOP PRI ZAGOTAVLJANJU SKLADNOSTI S SPLOŠNO UREDBO O VARSTVU PODATKOV (GDPR)
Procesni pristop predstavlja učinkovito metodološko podlago za zagotavljanje skladnosti poslovanja podjetja z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov ali bolj znane kot GDPR. Poleg sistematičnega in izdelanega pristopa v fazi prepoznavanja in uvajanja sprememb, omogoča tudi izvajanje rednih letnih presoj oz. pregledov, ki jih GDPR na več mestih zahteva.

Datum: 15.01.2019

Kraj objave: Ljubljana

Prodaja rabljene programske opreme
Marsikateri založnik programske opreme v splošne pogoje uporabe zapiše, da ne dovoljuje nadaljnje prodaje rabljenega računalniškega programa. Na podlagi takšnih določb je bilo že nekaj tožb, kjer so prodajalci rabljene programske opreme sicer izgubili, saj so kršili določila licenčnih pogojev.

Datum: 03.09.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Protipravno objavljeni osebni podatki na spletnih portalih
Zagotovitev anonimnosti uporabnikov spletnih portalov je nujna, saj je kot pravica dana uporabnikom že izven interneta. Vendar morajo tudi uporabniki spletnih portalov sami aktivno varovati svojo zasebnost. Za varovanje osebnih podatkov uporabnikov spletnih portalov veljajo splošna načela varovanja osebnih podatkov.

Datum: 08.11.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Pššš.. Prisluškujejo mi!
 Kako, kdaj in zakaj lahko prisluškujejo mojim telefonskim pogovorom? Med občutljivimi tematikami današnjega časa, na področju informacijske varnosti, je na visokem mestu prav gotovo varovanje osebnih podatkov, kamor sodijo tudi telefonski pogovori.

Datum: 19.03.2014

Avtor: Andrej Zupan

Kraj objave: Računalniške novice

Reforma trga dela
Novi Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) je bistveno spremenil ali popolnoma na novo uredil večino elementov delovnega razmerja. Novi ZDR-1, ki začne veljati 12.04.2013, poenostavlja postopke in zmanjšuje administrativne ovire, povečuje fleksibilnost, zmanjšuje stroške pri zaposlitvah za nedoločen čas, določa destimulacijo za uporabo pogodb za določen čas, povečuje pravno varnost zaposlenih z namenom preprečevanja zlorab.

Datum: 11.04.2013

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Širokopasovna povezljivost je osnova za normalno življenje - Evropska digitalna agenda 2020
..Ena od glavnih strateških usmeritev EU do leta 2020 je tudi premostitev vse večjih razlik, ki na področju digitalnih tehnologij nastajajo med združenimi državami Amerike, državami daljnega vzhoda in starim kontinentom. Eden od stebrov digitalne agende je tudi zagotovitev ustrezne širokopasovne povezljivosti vsem Evropskim državljanom..

Avtor: Goran Živec

Kraj objave: Računalniške novice

Statusno-pravni vidik izboljšav
Izboljšave, spremembe v poslovnem modelu ter drugi poslovni pristopi, ki imajo za cilj izboljšanje ali ohranjanje konkurenčnega položaja, imajo nujno vpliv tudi na obseg pravic in obveznosti podjetja. Pogosto se izboljšave izvedejo ravno zaradi povečanja obsega pravic podjetja ali omejitve pravic tretjih, ki stopajo v odnos s podjetjem.

Datum: 12.07.2012

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Strateško kadrovski vidik prevzema
V fazi odločanja o tem, ali začeti prevzemne aktivnosti, postane ključno vprašanje kvalitete oz. točnosti podatkov na podlagi katerih sprejemamo svojo odločitev. 

Datum: 13.03.2012

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Trendi pri upravljanju podjetji v lasti družine
Gospodarska kriza, ki smo ji priča je pokazala, da so družinska podjetja model organiziranja, ki je zaradi svoje prilagodljivosti dolgoročno vzdržnejši, saj za družinsko podjetje ne živi en sam človek, ampak praktično vsa družina[1].

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Trendi v embalažni industriji
Kdo diktira razvojne smernice? Ali bi lahko izpostavili vrhunski embalažni izdelek, ki se vam je v zadnjem letu najbolj vtisnil v spomin? Težko vprašanje?

Datum: 25.10.2012

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI
Preden sprejmemo naročilo preverimo bonitetno oceno naročnika (da se zavarujemo pred neplačniki). Preden podpišemo pogodbo z naročnikom iz tujine preverimo kakšne so izkušnje s tisto državo, ali je na tveganem območju (možnost vojne, terorističnih napadov,..). Vsakič ko se vsedemo v avto, se zavedamo, da lahko pride do nesreče in v tej smeri upoštevamo ta neželen dogodek, ki ga obvladujemo z izkušnjami, z upoštevanjem pravil (pripnemo varnostni pas,..), smo bolj previdni oz. bolj pozorni na druge udeležence v prometu. Že ko kupujemo avto povprašamo ali ima tudi varnostne blazine, ne samo spredaj, temveč tudi zadaj in tako naprej. Zakaj to počnemo? Zato, ker podzavestno prepoznavamo in ocenjujemo potencialna tveganja.

Datum: 03.10.2018

Avtor: Marica Pervan

Kraj objave: E4E

Umik osebnih podatkov in drugih protipravno pridobljenih vsebin iz spletne strani
Bojazen s katero se na spletu srečujemo in iz katere izvira njegovo resnično moč je, da so objave na spletu bolj ali manj trajne pri čemer lahko posameznika neupravičeno zaznamujejo. Kljub temu, da se toleranca do vseh vrst objav na spletu dviguje je pomembno poznati mehanizme s katerimi zagotovimo, da se osebni ali drug protipravno pridobljen ali nezakonit podatek iz spleta umakne.

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: Računalniške novice

UPORABA »BLOCKCHAIN« TEHNOLOGIJE Z VIDIKA GDPR
Blockchain tehnologija oz. tehnologija veriženja blokov je ena od tehnologij, za kateri mnogi verjamemo, da bo v marsičem spremenila svet. Njena najbolj znana aplikacija je gotovo v obliki kriptovalute »bitcoin«. Postavlja pa se vprašanje, ali je uporaba tehnologije veriženja blokov, skladna z zahtevami glede varovanja osebnih podatkov, ki jih določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR, (EU) 2016/679), ki je postala za Slovenska podjetja zavezujoča 25. maja 2018? Namen tega prispevka je izpostaviti problem sobivanja tehnologije veriženja blokov in regulatornega okolja, ki je namenjeno varstvu osebnih podatkov.

Datum: 24.11.2018

Avtor: Igor Pirc

Kraj objave: E4E novice

Upravljanje učinkovitosti in ciljev - KPI
 Povezovanje dejavnosti z vizijo in strategijo    Vodstvo veliko govori o uspešnosti zaposlenih.    Bliža se zaključek leta, obenem čas letnih inventur in pregleda izvedenega dela v tekočem letu. Za nami je nenehen pritisk doseganja zastavljenih ciljev, saj preko njih želimo doseči višjo raven učinkovitosti in zagotoviti, da delo zaposlenih podpira in uresničuje cilje podjetja oz. organizacije.

Datum: 18.12.2018

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4E novice

V vsakem novem jarku mora biti tudi cev za telekomunikacije!
Novi Zakon o Elektronskih Komunikacijah (ZEKom-1, Ur.l.109/2012), ki je stopil v veljavo 15.1.2013, prinaša vrsto novosti, ki so v javnosti še nepoznane. V tem članku obravnavamo zakonske obveze investitorjev v gospodarsko javno infrastrukturo.

Datum: 13.06.2013

Avtor: Goran Živec

Kraj objave: Računalniške novice

Varstvo potrošnikov pri spletnem nakupu
Zaradi tehnoloških sprememb, prehoda od industrijske k informacijski družbi, globalizacije ter številnih drugih dejavnikov se je življenjski slog ljudi precej spremenil. Posledica navedenega je tudi razvoj novih usmeritev v gospodarstvu. Zato so razvile sodobne tržne poti, med drugim tudi elektronsko trgovanje s potrošniki.

Datum: 17.10.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Vdor v informacijske sisteme
Vse bolj smo odvisni od informacijske tehnologije, ki omogoča boljšo dostopnost do podatkov ter boljšo povezljivost med uporabniki in podjetji ter vladnimi ustanovami. Podjetja in država vse večjo pozornost posvečajo varovanju informacij, saj so brez ustrezne zaščite občutljive za zlorabo. Težava nastane zaradi hitrega razvoja tehnologije, ker ima vsak nov val tehnologij za posledico zastarelost obstoječih varnostnih ukrepov in posledično večjo izpostavljenost novim grožnjam.

Datum: 11.06.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN USPEŠNOST PODJETJA
 V Sloveniji premalo direktorjev in lastnikov podjetij razmišlja o tem, kako je uspešnost podjetja povezana z zadovoljstvom zaposlenih.   

Datum: 16.12.2019

Zakon o elektronskih komunikacijah - Stanovalci pozor!
Novi Zakon o Elektronskih Komunikacijah (ZEKom-1, Ur.l.109/2012), ki je stopil v veljavo 15.1.2013, prinaša vrsto novosti, ki so v javnosti še nepoznane. V tem članku obravnavamo dolžnosti investitorjev pri gradnji in obnovi večstanovanjskih in poslovnih stavb.

Datum: 27.06.2013

Avtor: Goran Živec

Kraj objave: Računalniške novice

Zasebnost na delovnem mestu z ozirom na zakonitost preusmeritve elektronske pošte zaposlenega
Zaposleni vsaj tretjino dneva preživi na delovnem mestu, vpet v delovne procese podjetja, v katerem opravlja svoje delo. Pogovorno večkrat lahko zasledimo rek, da je »delo naš drugi dom«, zato je na mestu vprašanje, kakšno zasebnost lahko delavec pričakuje na delovnem mestu. Tokrat se bomo osredotočili predvsem na vprašanje, ali je dopustno nadzorovati elektronsko pošto zaposlenega, in ali lahko delodajalec preusmeri elektronsko pošto zaposlenega, ki mu je delovno razmerje prenehalo.

Datum: 16.12.2019