Pripojitev družbe

Datum: 22.01.2016

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav, EMBA

Kraj objave: www.korporacijsko-pravo.si

Pripojitev družbe se običajno izvede tedaj, ko gre za družbe, ki so vključene v koncern. Pripojitev podjetja zato označujemo tudi kot koncernska združitev. Poleg te poznamo tudi koncentracijsko združitev o kateri govorimo takrat, ko se pripojitev družbe izvede na način, da se prevzeta družba pripoji k drugi družbi s katero ni kapitalsko povezana.

Več o tem glej v celotnem prispevku.