Družinsko podjetje kot predmet urejanja na ravni EU

Družinsko podjetje (kljub izpostavljenemu pomanjkanju enotne definicije tega pojma) postaja predmet obravnave in urejanja na ravni EU. V zvezi z vprašanji, ki zadevajo družinska podjetja je bila v letu 2015 oblikovana resolucija, ki jo je obravnaval Evropski parlament (Resolucije evropskega…

Družinsko podjetje – prodaja podjetja družinskim članom

Prodaja podjetja družinskim članom je ena od oblik s katerim lahko družinsko podjetje načrtuje nasledstvo, s tem ko lastništvo podjetja odplačno prenese na družinske člane. Vsekakor pa taka prodaja podjetja potomcem, sorodnikom ali morda širšim družinskim članom poraja posebne okoliščine, predvsem…

Družinska podjetja, ki gledajo v prihodnost … imajo družinsko ustavo

Lastniki družinskih podjetij, ki se zavedajo pomena vzgoje naslednjih generacij ter urejenega sobivanja podjetniške in zasebne, družinske sfere, povabijo k omizju družinske člane in z njimi sklenejo dogovor – družinsko ustavo.   Družinska ustava oz. načela urejanja odnosov med podjetjem…