Insolvenčni
postopki

S temeljitim poznavanjem zakonsko dopustnih rešitev ter pristopov na področju financ in računovodstva učinkovito obravnavamo in rešujemo različne oblike in faze insolventnosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov ter posameznikov.

Nekategorizirano