Zunaj so vavčerji – zagotovite si svoj delež nepovratnih sredstev!

Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad objavil javni poziv za nepovratna sredstva manjših vrednostivavčerji, ki jih lahko mikro, mala ali srednje velika podjetja prejmejo za sofinanciranje različnih storitev.

Višina nepovratnih sredstev: od 300 EUR do 9.999,99 EUR oz max 3 različni vavčerji na leto

Razpisana sredstva bodo zelo hitro pošla, zato je pomembno, da se za koriščenje odločite čimprej!

S pomočjo vavčerjev bo tudi letos možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, tudi letos bo lahko posamezno podjetje koristilo maksimalno 3 različne vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto.


Mi vam lahko pomagamo in svetujemo pri oddaji dokumentacije ali izvedbi storitve za naslednje vavčerje:

VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti

VAV-7 – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

 • spodbuda k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje,
 • sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

VAV-8 – Vavčer za digitalni marketing

 • spodbuda gospodarskim družbam k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
 • sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

VAV-9 – Vavčer za pripravo digitalne strategije

 • spodbuda k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje
 • sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti: –
  • oceno stanja na področju digitalizacije,
  • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
  • pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:
   • Izkušnja kupca (Customer experience),
   • Podatkovna strategija,
   • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
   • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
   • Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
   • Strategija razvoja digitalne kulture,
   • Kibernetska varnost,
   • Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena)

VAV-11 – Vavčer za statusno preoblikovanje družb

 • Spodbuda k statusnemu preoblikovanju:
  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno

z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje;
sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.

VAV 13 – Vavčer za prenos lastništva

 • spodbuda k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.
 • sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov

Na voljo so tudi drugi vavčerji, ki si jih lahko ogledate na Slovenskem podjetniškem skladu s klikom tukaj.

V kolikor potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije ali pa želite izkoristiti vavčer za eno izmed zgornjih storitev, potem nas kontaktirajte na matej@eudace.eu ali 051 681 552 in pomagali vam bomo pri pripravi in izvedbi!

Vir slike: Pixabay.com