VAVČERJI – enostavna in hitra nepovratna sredstva za MSP

V letošnjem letu v februarju bo Slovenski podjetniški sklad ponovno objavil razpis za nepovratna sredstva manjših vrednosti (t.i. vavčerji), ki jih lahko mikro, mala ali srednje velika podjetja prejmejo za sofinanciranje različnih storitev.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Višina nepovratnih sredstevod 300 EUR do 9.999,99 EUR oz max 3 različni vavčerji na leto

Predviden datum objave: konec februarja

Kaj so vavčerji?

Vavčerji so nepovratna sredstva, katerih obravnava je hitra in jih bodo lahko podjetja koristila za različne poslovne storitve. Spodaj našteti so tisti, ki so bili na voljo v lanskem letu:

 • vavčer za digitalni marketing,
  • spodbuda za povečanje konkurenčnosti in dodane vrednosti podjetij na trgu,
  • za postavitev nove spletne strani, mobilne aplikacije, spletne trgovine…
 • vavčer za dvig digitalnih kompetenc
  • sredstva so namenjena zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije ter sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja
 • vavčer za certifikate kakovosti (kot so ISO standardi in drugi),
  • za vzpostavitev novih ali vzdrževanje obstoječih certifikatov,
  • z uvedbo ISO in drugih standardov podjetja sporočajo svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštujejo mednarodno sprejete norme na različnih področjih poslovanja (od standardizacije procesov za večje zadovoljstvo strank do varovanja zdravja zaposlenih in okolja, dobrega gospodarjenja z vsemi vrstami virov, itd.)
 • vavčer za patente, modele znamke,
 • vavčerje za internacionalizacijo,
 • vavčerje za digitalizacijo,

Več o vavčerjih si lahko preberete tudi na strani Slovenskega podjetniškega sklada.

S pomočjo vavčerjev bo tudi letos možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, tudi letos bo lahko posamezno podjetje koristilo maksimalno 3 različne vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto. 

Točno kateri vavčerji bodo na voljo v letošnjem letu bo znano konec februarja, zato ne spreglejte naših novic.

V kolikor se vam porajajo vprašanja ali potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije, nas lahko kontaktirate na vesna@eudace.eu  ali na tel. št. 041 980 473.

Vesna Sirc

Vir slike: Pixabay