Aktualni ugodni krediti in razpisi za nepovratna sredstva

Spodaj so navedeni aktualni in prihajajoči ugodni krediti in razpisi za nepovratna sredstva, ki so ali bodo na voljo podjetjem v Sloveniji. Preverite, ali je morda kateri od njih primeren za vas, da vam olajša in/ali izboljša delovanje in poslovanje podjetja.

Prihajajoči ugodni krediti

Slovenski podjetniški sklad je objavil nove ugodne kredite za podjetja, to so:

P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

 • zelo ugoden kredit za zagotavljanje obratnih sredstev in investicij podjetji, pri čemer je obrestna mera in ročnost odplačevanja odvisna od namena porabe sredstev
 • financiranje tudi do 1,25 milijona EUR
 • pričakovana obrestna mera že od 0,5% + 6-mesečni EURIBOR
 • ročnost kredita do 10 let (možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev)
 • predvidena objava razpisa: 5.3.2021

Podrobne informacije o razpisu so na voljo tukaj.

P7C7 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

 • primeren za podjetja, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2 in jim s tem omogočiti hiter dostop do brezobrestnega kredita
 • namenjen majhnim in srednjim podjetjem
 • financiranje do 100.000 EUR (dve vlogi po 50.000 EUR)
 • ročnost kredita do 60 mesecev (možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev)
 • nižje zavarovalne zahteve
 • predvidena objava razpisa: 31.03.2021

Podrobne informacije o razpisu so na voljo tukaj.

Prihajajoča nepovratna sredstva

P4D 2021 – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij

Razpis za digitalno transformacijo bo zunaj aprila letos. Njegov namen je spodbuditi digitalizacijo poslovanja in izvedbo digitalne preobrazbe v mikro, malih in srednje velikih podjetjih z najmanj 5 zaposlenimi.

Podrobnosti o razpisu in pogojih za prijavo so na voljo tukaj.

Trenutno odprti razpisi na področju povratnih in nepovratnih sredstev

Pregledali smo tudi trenutno aktualne razpise na področju (ne)povratnih sredstev. Kratek povzetek v nadaljevanju, podrobnosti na povezavah.

1. Primorska hranilnica Vipava – Mikroposojila MSP

Primorska hranilnica Vipava je v sodelovanju s SID Banko pripravila razpis katerega namen je ugodno financiranje za podjetja, prizadeta zaradi epidemije COVID-19. Namenjen je samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem.

Podrobnosti o razpisu so na voljo tukaj.

2. Javni poziv 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

EKO sklad je objavil javni poziv, katerega namen je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Namenjen je lokalnim skupnostim, pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in drugim fizičnim osebam ter pravnim osebam javnega prava.

Podrobnosti o javnem pozivu so na voljo tukaj.

3. SID BANKA ugodni krediti

Aktualen je tudi ugoden kredit SID BANKE z naslovom Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV), ki je namenjen malim, srednjim in velikim podjetjem. Kredit je namenjen za sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19, proizvaja oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Podrobnosti o razpisu so na voljo tukaj.

4. Mikrokredit P7R za podjetja iz problemskih občin

Mikrokredit zagotavlja ugoden vir financiranja malim in srednje velikim podjetje, z namenom financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Na razpisu lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Podrobnosti o razpisu so na voljo tukaj.

V kolikor se vam porajajo vprašanja, dvomi ali potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije, nas lahko kontaktirate na matej@eudace.eu  ali na tel. št. 051 681 552.

Foto: Pixabay