Zagotovite si pregled stanja in skladnost podjetja z zahtevami GDPR

GDPR je več kot dve leti v veljavi. Spoštovanje določb uredbe velja tako za podjetja, kot tudi za občine in preostali javni sektor, skratka za vse, ki obdelujete osebne podatke.

Varnost osebnih podatkov ne predstavlja le obveznosti, ampak tudi priložnost, da z ustreznim varovanjem osebnih podatkov vašim strankam pokažete, da vam je mar za njihove osebne podatke ter da te skrbno varujete. Prav tako pa se s prilagoditvijo poslovanja na GDPR izognete potencialnim zahtevkom strank in postopkom pred nadzornim organom.

Ponujamo vam brezplačen 15 minutni uvodni razgovor preko video klica, v katerem bomo razjasnili vsa morebitna vprašanja ali dileme, ki se vam porajajo.

Če se želite prepričati ali je vaše poslovanje v celoti prilagojeno na GDPR ali ga želite v skladu s tem nadgraditi, vam z veseljem priskočimo na pomoč.

Kako vam lahko pomagamo?

Vašemu podjetju lahko kompetentno pomagamo pri ustrezni pripravi oz. pri zagotavljanju skladnosti z zahtevami GDPR. Sodelovali smo pri številnih projektih (male in velike družbe) zagotavljanja skladnosti z GDPR.

Težimo k temu, da pri izvedbi prilagoditve vedno upoštevamo kontekst podjetja in izvedemo le tiste prilagoditve, ki so glede na stanje podjetja in glede na zahteve zakonodaje potrebne.

Naš strokovni tim vam lahko kompetentno pomaga pri začetnih pripravah na uvajanje potrebnih sprememb povezanih z GDPR, in sicer z:

  • izvedbo svetovalnih sestankov na temo uvedbe GDPR;
  • videokonferenčnih posvetov v zvezi z uvedbo GDPR;
  • izvedbo ocene/presoje razkoraka med trenutnim stanjem v podjetju in stanjem, ki se zahteva v skladu z GDPR;
  • uvajanjem sprememb v podjetju zaradi zagotavljanja skladnosti z zahtevami GDPR;
  • pripravo vse potrebne dokumentacije in izvajanjem pomoči pri implementaciji pravil v podjetje;
  • pripravo DPIA analize;
  • svetovanjem pri reševanju težav s strankami ali pri postopkih pred informacijsko pooblaščenko;
  • izobraževanjem in treningom zaposlenih v zvezi z zahtevami GDPR (v podjetju ali na daljavo na način »webinarja«), ter
  • z nudenjem storitve DPO – pooblaščene osebe za varnost osebnih podatkov kot »outsourcing« funkcije v podjetju.

Kdo smo?

V družbi Eudace d.o.o. smo zbrani strokovnjaki, ki predstavljamo multidisciplinaren strokoven tim,  saj posedujemo tehnična znanja s področja informacijske varnosti; procesna znanja, povezana z varstvom osebnih podatkov (mednarodno akreditirani strokovnjaki za uvedbo standarda ISO 27.001 – standard informacijske varnosti), ter pravna znanja, povezana z zagotavljanjem skladnosti z GDPR.

Varnosti osebnih podatkov ne bo moč nikoli zagotoviti v celoti, pri presoji skladnosti in določanju morebitnih sankcij pa bo pomembno predvsem to, kako si družba s tehničnimi, organizacijskimi in pravnimi ukrepi za tako varnost prizadeva.

V zvezi z vsemi vprašanji smo dosegljivi na e-naslovih info@eudace.eu in jaka@eudace.eu ali na tel. št. 031 428 265.

Avtor: Jaka Uršič Mag. prava, ISO 2700 I lead auditor consultant

Foto: Pixabay