Ko odpadki postanejo obveza poročanja

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011), ki je začela veljati že konec 2011 dosledno uvaja institut poročanja količin nastalih odpadkov. Prvič pa bo v tem letu možno izpolniti in oddati poročilo z uporabo aplikacije IS-Odpadki, ki omogoča sistem elektronskega vodenja evidenc. Ta sistem se je pri nas vzpostavil v lanskem letu in ga določa 26. člen aktualne Uredbe o odpadkih.

Več si lahko preberite na www.iso-standard.si

Foto: Pixabay