Interni marketing, ustvarjanje sinergije oz. vzajemnosti

Interni sklop marketinga spada v širši sklop marketinga in je namenjen zaposlenim v podjetju. Zavedati se je potrebno, da predstavlja v širitvi uporabe koncepta marketinga pomemben miselni preobrat. Za doseganje odličnosti mora podjetje upravljati tudi z vsemi sedmimi elementi internega marketinškega…

Invencije, inovativnost in inovacijska kreativnost

Za podjetja je inovativnost, nenehno izboljševanje, bistvenega pomena. S tem načinom dela podjetja poudarjajo ustvarjalni takt podjetja, katerega glavno vodilo mora biti nenehna izboljševanje uspešnosti. S tem podjetja neposredno vplivajo na motiviranost zaposlenih in pridobivajo ključno konkurenčno prednost podjetja.  …