Interni marketing, ustvarjanje sinergije oz. vzajemnosti

Interni sklop marketinga spada v širši sklop marketinga in je namenjen zaposlenim v podjetju. Zavedati se je potrebno, da predstavlja v širitvi uporabe koncepta marketinga pomemben miselni preobrat. Za doseganje odličnosti mora podjetje upravljati tudi z vsemi sedmimi elementi internega marketinškega…