Invencije, inovativnost in inovacijska kreativnost

Za podjetja je inovativnost, nenehno izboljševanje, bistvenega pomena. S tem načinom dela podjetja poudarjajo ustvarjalni takt podjetja, katerega glavno vodilo mora biti nenehna izboljševanje uspešnosti. S tem podjetja neposredno vplivajo na motiviranost zaposlenih in pridobivajo ključno konkurenčno prednost podjetja.  …