Outsourcing – najemanje zunanjih virov na področju sistemov vodenja

Outsourcing  se nanaša na dejavnosti, ki običajno niso povezane z glavno dejavnostjo družbe. Je posebna oblika zunanjega izvajanja, predhodno izvedenega internega delovanja. Obseg dela in časa sta v naprej določena. Kaj je outsourcing? Outsourcing je umetna beseda angleškega izvora; out (zunanji) in source (Vir). Gre za koncept, ki…

Invencije, inovativnost in inovacijska kreativnost

Za podjetja je inovativnost, nenehno izboljševanje, bistvenega pomena. S tem načinom dela podjetja poudarjajo ustvarjalni takt podjetja, katerega glavno vodilo mora biti nenehna izboljševanje uspešnosti. S tem podjetja neposredno vplivajo na motiviranost zaposlenih in pridobivajo ključno konkurenčno prednost podjetja.  …