Dopust kot ključen element delovnega procesa

Pri izvajanju svetovalnega dela je večkrat zanimivo poizvedeti, kako delodajalci gledajo na dopust, kot element delovnega razmerja. Podjetje smo ljudje, ki vsakodnevno izvajamo procese, ki morajo biti kakovostni in učinkoviti. Vplivov na učinkovitost teh procesov je v današnjem svetu vse več, eden ključnih pa je zagotovo počutje delavca, na kar močno vpliva tudi dopust.

Več si preberite na www.iso-standard.si