Javni poziv za brezplačno dodelitev zaščitih mask

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k oddaji vloge za brezplačno dodelitev zaščitnih mask.

Namen in cilj je razdelitev 5 mio zaščitnih mask:

  • za samozaposlenega ali mikro podjetje z 1 zaposlenim 150 zaščitnih mask,
  • za mikro podjetje z 2 zaposlenima 300 zaščitnih mask,
  • za mikro podjetje s 3 zaposlenimi 450 zaščitnih mask in
  • za mikro podjetje s 4 zaposlenimi 600 zaščitnih mask.

Samozaposleni se šteje za enega zaposlenega. Kot zaposleni šteje tudi družbenik ali delničar gospodarskih družb oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na dan 24. 10. 2020 v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2. Upravičenec mora pogoje izpolnjevati na dan 24. 10. 2020.

Roki in način prijave na javni poziv

Poziv je odprt do vključno 15. 11. 2020 oz. do razdelitve vseh razpoložljivih zaščitnih mask.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

Vse dodatne informacije lahko pridobite preko elektronske pošte na naslovu info@ozs.si.

Več o javnem pozivu je na voljo tukaj